Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom kommer att överklaga kammarrättens dom

Nu har domen fallit angående Östersunds-Postens överklagan om att Krokoms kommun inte har lämnat ut logglistan för interna mejl med anledning av Refugioaffären. Krokoms kommun kommer att överklaga eftersom domen faller på sin egen orimlighet.

Kommunen delar kammarrättens bedömning att en logglista i sig är en allmän handling, även en logglista som också registrerar interna mejl. Däremot finns det ingenting som förbjuder att kommunen väljer den lösning där endast externa mejl registreras. Krokoms kommuns logglista ser ut på det sistnämnda sättet. Det innebär att kammarrättens dom inte är möjlig att verkställa.

- Vi har ingen logglista över interna mejl och är inte skyldiga att ha en sådan. Då är det inte heller möjligt för oss att lämna ut en logglista över interna mejl, säger Ola Skyllbäck, kommunchef i Krokoms kommun.

Å ena sidan skriver kammarrätten i domen att det inte finns skäl att ifrågasätta kommunens uppgift om att interna mejl inte finns med på den logglista kommunen har valt, Krokoms kommuns logglista innehåller endast externa mejl. Å andra sidan säger kammarrätten att Krokoms kommun ska lämna ut logglistan över interna mejl.

- Vi kommer att överklaga den här domen eftersom det inte är möjligt att verkställa en begäran om logguppgifter som inte finns, säger Ola Skyllbäck.

För ytterligare information:
Ola Skyllbäck, kommunchef
Telefon: 0640 163 80

Ulf Norring, socialchef
Telefon: 0640 162 90, 070 360 18 10

Uppdaterad 2013-01-09 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se