Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom gör plusresultat för tolfte året i rad

Bokslutet för 2012 visar på ett överskott med drygt 21 mnkr. Den största förklaringen till att resultatet slutade så pass positivt är en engångsåterbetalning av försäkringspremier som förstärkte resultatet med drygt 13 mnkr.

- Det är glädjande att både Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden håller budget, säger kommunalrådet Maria Söderberg (C).

Socialnämnden har under hela 2012 flaggat för att nämndens verksamheter inom hemtjänsten blir cirka 6 mnkr dyrare än budgeterat. Det blev också fallet. Dessutom ökade kostnaderna inom Individ- och familjeomsorgen, något som har varit svårt att förutse. Totalt gick socialnämnden med ett underskott på -10,2 mnkr.

- Andra poster som påverkar resultatet negativt är kollektivtrafiken och färdtjänsten som tillsammans varit 800 tkr dyrare än planerat, säger Maria Söderberg.

Budgeterat resultat för 2012 var drygt 11,5 miljoner kronor.

För ytterligare information:
Maria Söderberg (C), kommunalråd
0640 161 08

Uppdaterad 2013-02-18 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se