Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom gör plusresultat för elfte året i rad

För elfte året i rad gör Krokoms kommun ett plusresultat. Bokslutet för 2011 visar på ett överskott med 34,4 mnkr.

Budgeterat resultat för 2011 var drygt 9 miljoner kronor, men tack vare att skatteintäkterna blev 14 miljoner mer än beräknat landar slutresultatet betydligt högre. Osäkerheten i omvärlden under de senaste åren ger svåra planeringsförutsättningar vilket förklarar den stora skillnaden mellan budgeterat och faktiskt resultat.

Värt att notera i bokslutet är att samtliga verksamheter har hållit sin budget, att pensionskostnaderna blev högre än budgeterat medan avskrivningar blev något lägre.

– Det här känns jättebra och jag vill tacka alla verksamheter för ett fantastiskt bra arbete. Även om vi gör ytterligare ett år med ett mycket bra ekonomiskt resultat så står vi inför stora utmaningar under de kommande åren, säger kommunalrådet Maria Söderberg (C).

Skatteprognoserna från mitten av februari pekar på att resultatet för de kommande tre åren, framför allt 2013 och 2014, kommer att understiga kommunens resultatmål om 2 procent.

Uppdaterad 2012-05-09 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se

Cookies på krokom.se