Translate site

Startsida Krokoms kommun

Inga höjda hyror i Krokom i år

Krokomsbostäder har beslutat att inte begära någon generell hyreshöjning för 2013 vilket innebär oförändrade hyror för såväl lägenheter som parkeringsplatser.

Krokomsbostäders intensiva arbete med att sänka kostnaderna har gett resultat. Det kommer nu hyresgästerna till del i form av oförändrade hyror.

- Vi har satsat en hel del på underhåll under en tid och det ger resultat i nöjda kunder. Våra kundundersökningar stärker den bilden och det visar sig också i att folk bor kvar längre i våra lägenheter. Det är positivt för ekonomin, säger Kenneth Karlsson, vd i Krokomsbostäder.

Den utökade satsningen på underhåll finansieras bland annat av en omfattande satsning på energieffektivisering där prognosen för 2013 pekar på en energiminskning med 18 procent jämfört med 2009. Omräknat i pengar betyder det en besparing på närmare 2 miljoner kronor. Dessutom har de finansiella kostnaderna hållits nere genom låga räntekostnader, pengar som har återförts till hyresgästerna i form av underhåll.

- Vi har satsat 2 miljoner kronor mer på underhåll under 2012 jämfört med året innan och vi kommer att fortsätta att satsa mycket på underhåll. Vårt mål för den kommande femårsperioden är underhållsinsatser för 90 miljoner kronor, säger Kenneth Karlsson.

För ytterligare information:
Kenneth Karlsson, vd Krokomsbostäder
Telefon 0640 164 61 eller 070 349 01 91

Uppdaterad 2013-01-11 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se