Translate site

Startsida Krokoms kommun

Förlikning mellan DO och Krokoms kommun

DO och Krokoms kommun har enats om att kommunen har och ska ha goda rutiner för att inhämta yttranden i bygglovsärenden som har betydelse för Jovnevaeri sameby. Det är innebörden i en förlikning som träffats mellan DO och Krokoms kommun.

2005 anmälde Jovnevaeri sameby Krokoms kommun till dåvarande Ombudsmannen mot etnisk diskriminering för att inte ha hört samebyn i tre bygglovsärenden, trots att samebyn är sakägare och trots att byggnadsprojekten skulle påverka samebyns rennäring.

DO stämde kommunen för etnisk diskriminering i januari 2008. Stämningen avsåg kommunens hantering av själva bygglovsansökningarna. Östersunds tingsrätt friade kommunen på grund av att frågan om bebyggelse på de aktuella tomterna hade avgjorts genom så kallade förhandsbesked.

Tingsrätten ansåg att samebyns medlemmar inte hade blivit missgynnade av kommunen vid handläggningen av bygglovsbesluten och att kommunens handläggning inte till någon del grundat sig på etiska överväganden. DO överklagade tingsrättens dom till hovrätten för Nedre Norrland som meddelat prövningstillstånd.

Men nu har DO och Krokoms kommun träffat en överenskommelse som gör att DO förbinder sig att återkalla målet i hovrätten. Det betyder att tingsrättens dom och beslut står fast samt att båda parter står för sina rättegångskostnader i hovrätten.

Överenskommelsen innebär att:
· Parterna är ense om att goda rutiner för att inhämta yttrande i bygglovsärenden har stor betydelse för Jovnevaeri sameby och dess medlemmar vad gäller renskötseln och dess framtid
· Parterna är ense om att kommunen har goda rutiner för att säkerställa ett gott samarbete med samebyn
· Parterna har inga återstående anspråk på varandra med anledning av  tvisten

För ytterligare information:
Kommunalrådet Göte W Swén, 0640-161 03

Uppdaterad 2011-09-29 av System
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se