Translate site

Startsida Krokoms kommun

En skola för bästa kvalitet

Krokoms kommun har inte för avsikt att överlåta skolhuset i Kluk, Västbygden, till friskoleföreningen för skoländamål. Resultatet av sammanslagningen mellan Hovs och Västbygdens skolor är nöjda och glada elever, behörig personal, god stämning och god utveckling. Att öppna skolan igen skulle slå sönder den långsiktiga planeringen för skolan i Alsenbygden.

Krokoms kommunfullmäktige beslutade våren 2011 att de två skolorna i Hov och Västbygden skulle slås samman till en skola och att skolan i Hov, Alsen, med bra lokaler ska vara skolort. Bakgrunden var att kommunen ville skapa en långsiktigt hållbar skollösning i Alsenbygden. Beslutet grundade sig bland annat på kvalitet för eleverna, möjligheten att rekrytera behöriga lärare för alla årskurser.

En friskoleförening har därefter bildats i Västbygden med syfte att åter öppna en skola i Kluk. Enligt uppgift finns idag intresseanmälningar från cirka 10‑15 elever till friskolan. Friskoleansökan angav Kluksgården som skollokal. I yttrandet till skolinspektionen redovisade kommunen bakgrunden till varför Kluks skola slagits samman med Hovs skola, liksom vilka konsekvenserna skulle bli om eleverna åter splittras på flera skolor.

Kommunens ansvar och mål är att alla barn ska få en så bra undervisning och skolgång att alla elever som slutar grundskolan har behöriga betyg till gymnasiet. För att nå dessa mål är det därför viktigt att i viss mån koncentrera resurser och lägga dessa resurser på lärare istället för hyreskostnader i halvtomma skollokaler. Krokoms kommun arbetar målmedvetet vidare för att alla barn ska ha en bra skola inom rimligt avstånd från hemmet.

för majoriteten i Krokoms kommun

Maria Söderberg
Kommunstyrelsens ordförande (c)
0640 161 08, 070 216 86 67

Uppdaterad 2013-03-20 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se