Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kommunala policyer, planer och program

Övergripande mål och inriktning för Krokoms kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige.

Utöver dessa finns ett antal andra fastställda dokument i form av policyer, strategier, planer och program som reglerar och styr kommunens verksamheter.

Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument som har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller kommunchefen.

Förkortningar
KF: Kommunfullmäktige, KS: Kommunstyrelsen, SN: Socialnämnden, BUN: Barn- och utbildningsnämnden,
SABY: Samhällsbyggnadsnämnden, BOM: Bygg- och miljönämnden, KC: Kommunchefen

Externa styrdokument

Dokument

Antaget av

Frågor ställs till

Alkohol och droger

 

 

Alkohol- och drogpolicy för förtroendevaldaPDF

 

Socialförvaltningen

Policy för servering av alkoholdryckerPDF

KS 2000

Socialförvaltningen

 

 

 

Kommunikation

 

 

Grafisk profilPDF

KS 2011

Kommunikationsenheten

 

 

 

 

 

 

Näringsliv

 

 

Policy för alternativa driftsformerPDF

KS 2011

Näringslivsavdelningen

 

 

 

Kvalitetsarbete

 

 

Kvalitetspolicy för socialnämndenPDF

SN 2005

Socialtjänsten

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförarePDF

KF 2017

Utvecklingschef

 

 

 

Kost

 

 

MåltidspolicyPDF

 

Kostchef

Riktlinjer för mat i förskolanPDF

 

 

Riktlinjer för mat i skolanPDF

 

 

Riktlinjer för mat i äldreomsorgenPDF

 

 

 

 

 

Miljö

 

 

Miljöpolicy/miljömålPDF

KF 2013

Bygg- och miljöavdelningen

SkogsbrukspolicyPDF

KF 2011

Samhällsbyggnadsavdelningen

 

 

 

Arbetsgivarfrågor

KS 2004

Personalavdelningen

ArbetsmiljöpolicyPDF

 

 

 

 

 

Tillgänglighet

 

 

TillgänglighetsprogramPDF

KF 2014

Socialnämnden

 

 

 

Ekonomi

 

 

Regler för faktura- och kravhanteringPDF

KS 2015

Ekonomiavdelningen
MedborgardialogStrategi för medborgardialogPDF                                                                      KF 2016                      Kommunledningsförvaltningen

Uppdaterad 2018-01-18 av Thory Andersson
Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »