Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom/Hissmofors

Arbete, service, infrastruktur

”Flytta Hissmoskolan till Kvarnback, Bygg trygghetsboende eller vanliga lägenheter där Hissmoskolan ligger då skapas bostäder i centralt läge.”

”Bygga badhus på Nyheden parkeringen i anslutning till Campingen.”

”Campingen och övriga krokomsviken behöver en badplats.”

”Bor eller tunnel över Föllingevägen till Krokomsporten.”

”Cykelbro mellan campingen och gamla Krokom på de befintliga bropelarna.”

”Hotell i Krokom”

”Vinterpark vid Krokoms viken”

”Glöm inte att bygga förskolor och skolor när ni planerar för nya bostäder. Kanske en Stor förskola och stor skola f6-9:an”

”Flytta tungtrafik från Hissmofors led om järnvägen bakom Nyheden”

”Cykelväg mellan Aspås och Krokom, satsa mer på cykelvägar i el-cykletider är avstånden kortare.”

”Utveckla Krokomsporten och kontakterna med markägarna.”

”GC- väg runt Krokomsviken och tydligare GC- väg till Krokomsporten.”

”Båtplats i Krokomsviken.”

”Badhus i anslutning till Krokomsviken.”

”Säkra övergångar för barn på Hissmofors och vid Nyheden för Offerdalsvägen med anpassad för gångtrafik mellan Nyheden och Rondellen.”

”Parkerings frågan vid Krokoms centrum bör lösas och hanteras i planen.”

”Få fler näringsidkare till Krokomsporten.”

”Gång- och cykelväg till Krokoms motorbana.”

”Utveckla Krokoms motrobana.”

”Bygg uppåt inte utåt.”

”Cykelpark/skatepark nära centrum.”

Boende och boendemiljöer

”Utveckla kvarna området mellan Föllingevägen och älven.”

”Etablera hyresbostäder från Snickerivägen och norr ut. Mellan järnvägen och offerdalsvägen.”

”Bostäder på Frosbergs tomten till gamla värmeverket längst med Offerdalsvägen.”

”Höghus där brandstationen står, brandstationen borde gå att flyttas.”

”Marknadsför Krokom som en god bostadsort och centralort.”

”Utveckla området kring Nobelvillan ” den gröna kilen mellan offerdalsvägen och sågen.”

”Utveckla krokomsviken som en mötesplats för alla. Grillplatser, bänkar, båthamn.

Säkrare skolvägar.”

Framtidsbild

Krokom byggs ihop med Nälden.

Aspås,Krokom, Dvärsätt och Ås byggs ihop

Biltema på Krokomsporten

Parkeringsfrågan bör lösas i Krokoms centrum då avstånden är långa och många kommun medborgare är bilberoende. Utveckla Offerdalsvägen som en mer stadsmässig gata.

Täng torpet/ Gärdebacken bygga bostäder i skogsområdet mellan Ås och Dvärsätt.

Högre hus

Hotell

Högre arkitektonisk anda

Större projekt för att nå befolkningsmålen.

Förtäta mellan Forsbergs och värmeverket.

Uppdaterad 2018-06-13 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se