Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplan för Täng 2:42, Ås har vunnit laga kraft

Beslutet har vunnit laga kraft 2019-02-27.

Industrianläggningar i Jamtland AB (INAB) önskar öka antalet tillåtna våningar från dagens en våning med en byggnadshöjd på 4 meter till två våningar med en byggnadshöjd av 6,5 meter inom fastigheten Täng 2:42. Syftet med detta att kunna uppföra 4 st enbostadshus i två våningar längs Hagvägen samt att uppföra ytterligare ett enbostadshus vid korsningen Prästvägen/ Tängvägen. Även byggrätten justeras.

Fastigheten Täng 2:42 ligger i dag inom detaljplan för Högstalägden Täng m.fl (laga kraft 1971). Fastigheten Täng 2:42 är idag bebyggd med ett enbostadshus med vidbyggt garage ett gästhus samt en friggebod.

Uppdaterad 2019-04-08 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se