Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås har vunnit laga kraft

Beslutet har vunnit laga kraft den 20 juni 2018.

Krokomsbostäder AB önskar öka exploateringsgraden samt öka antalet tillåtna våningar inom fastigheten Ås-Hov 1:13 för att möta efterfrågan på lägenheter i Ås. Största tillåtna byggnadsarea i procent per fastighetsarea är 20 % och högsta antal våningar 5.

Idag är nettoexploateringsgraden (exploateringstal där även halva gaturummet för lokalgatan ingår) 0,3 i bruttoarea per fastighetsarea samt högsta tillåtna våningar 3.

Uppdaterad 2018-10-10 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se