Translate site

Startsida Krokoms kommun

Antagen detaljplan för Täng 2:28 och Täng 2:46, Ås

Fastighetsägaren för Täng 2:28,2:46 önskar göra en ny detaljplan för fastigheten Täng 2:28, 2:46. Avsikten är att skapa möjlighet att uppföra friliggande bostadshus på fastigheten.

Den tidigare detaljplanen för området Täng 1:23, 2:33 m fl, Ås socken, Krokoms kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 juni 1985, styrde användningen på del av fastigheten till prickmark, det vill säga ändamål för grönyta om som planbeskrivningen benämner som natursläpp. Den nya detaljplanen för fastigheten gör gällande att tillåta bostäder B med en byggnadshöjd om max 6,5 meter samt takvinkel max 28 grader.

Planen möjliggör även kompletteringsbyggnader för bostad. Den totala byggnadsytan som får bebyggas på tillkomande fastighet regleras till 220 m² byggrätt. Planen möjliggör även infartsväg till de tänkta byggrätten.

Uppdaterad 2018-07-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se