Translate site

Startsida Krokoms kommun

Antagen detaljplan för Hissmoböle 2:335 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att fortsätta utveckla området kring Krokomsporten mot en ökad blandning av verksamheter genom att medge ändringen av detaljplanen för att möjliggöra handel med livsmedel från tidigare handel med lokalproducerade varor, i begreppet handel inryms även café- och restaurangverksamhet.

Vidare utökas byggrätten avseende kvadratmeter byggnadsyta från tidigare 3000 m² till 4500 m² inom befintligt planområde samt höjden utökas från 6 meter byggnadshöjd till att tillåta en totalhöjd på 12 meter för att möjliggöra att uppföra ytterligare en våning på 50 procent av byggnadsytan.

Planen avser även att utöka antalet parkeringsytor. Livsmedelshandel avses utgöra ett komplement till de verksamheter som sker inom fastigheten idag.

Uppdaterad 2018-09-21 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se