Translate site

Startsida Krokoms kommun

Officiell anslagstavla

Här är Krokoms kommuns officiella anslagstavla. Här finns handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Under anslagstiden har du möjlighet att överklaga ett beslut.

Aktuella anslag och kungörelser

Rättslig betydelse

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnders och utskotts beslut.

Anslaget är ett viktigt besked

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering anslår vi protokollet här. Av anslaget framgår vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat och när det anslagits. Det framgår även hur länge anslaget anslås (sitter uppe). Anslaget är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att överklagandetiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

När kan du överklaga ett beslut?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga de beslut som fattats. Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget publi­cerats på den officiella anslagstavlan.

Var finns protokollen?

Du hittar nämndernas protokoll här på kommunens webbplats under Möten, handlingar och protokoll. Originalprotokollen finns på kommunkontoret.

Fakta om den digitala anslagstavlan

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad.

  • Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
  • Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
Uppdaterad 2018-01-25 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se