Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vi står inför en spännande tid

Malin Bergman, C, ordförande i kommunstyrelsen, skriver i Vårt Krokom nummer 4/2018.

Krokom är en kommun med långa avstånd, åldrande befolkning och skillnader i förutsättningar mellan stad och land vilket ger oss i kommunen stora utmaningar. Inom flera områden försämras landsbygdens förutsättningar att utvecklas i jämförelse med tätorter och storstadsregioner. Om inte trenden vänder blir Sverige allt mer ett stadssamhälle och landsbygdsresurserna går förlorade. Risken är överhängande att våra barn och barnbarn inte får uppleva en levande landsbygd.

Vi ska kunna bo och arbeta i hela Sverige. Staten och kommunen behöver stödja det civila samhället så att det kan blomstra utifrån lokalbefolkningens egna initiativ. En god offentlig och privat service är en förutsättning för en levande landsbygd. Ytterst viktigt för en levande landsbygd är att det finns företag som skapar arbetstillfällen så att människor kan klara sin egen försörjning. I hela vår kommun lever människor med idéer och visioner som kan förverkligas, jag önskar att vi bättre släpper fram eldsjälarnas strålande idéer. Målet är ett civilsamhälle som blomstrar och erbjuder framtidstro för våra barn och unga. Krokoms kommun har en otrolig potential.

Jag önskar att vi bättre släpper fram eldsjälarnas strålande idéer

Stad och land är beroende av varandra. Landsbygden är svaret på många av våra utmaningar som energiförsörjning och produktionen av råvaror och livsmedel. Sverige behöver en blomstrande landsbygd, min och politikens uppgift är att underlätta detta. Jag är stolt över att ha fått ert fortsatta förtroende att leda arbetet med att utveckla kommunen. Nu ska jag och vi jobba vidare för att hitta ytterligare politiska lösningar som ger landsbygden goda förutsättningar att utveckla sin potential.

I maj utsågs Krokoms kommun till landets tredje bästa glesbygdskommun att bo i av tidskriften Fokus. I november utsågs vi till länets bästa skolkommun i lärarförbundets rankning och i skrivande stund har vi för andra året i rad fått utmärkelsen ”Bästa tillväxt” som den kommun i Jämtlands län som har haft störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst. Vi är suveräna på att få nyanlända i jobb, ungdomsarbetslösheten minskar och antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen minskar totalt. I Krokoms kommun har vi byggt ett samhälle att vara stolta över, men vi får inte nöja oss. Jag är både stolt, glad och tacksam för kommunens framgångar! Tillsammans kan vi göra vår fantastiska kommun ännu bättre.

Uppdaterad 2018-12-19 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se