Translate site

Startsida Krokoms kommun

Utmaningar och möjligheter

Maria Söderberg, C, ordförande i kommunstyrelsen skriver i Krokom idag nummer 3/2017.

Hösten är här och vi är tillbaka i vardagslunken. Vädermässigt kanske sommaren inte var vad vi hoppades på när det gäller värme och sol, men vi fick förhoppningsvis tid för återhämtning och härliga upplevelser.

Sedan i våras arbetar vi med en ny utvecklings- och tillväxtstrategi, med målet 16000 invånare i Krokom. Vi har plats för fler och det är positivt för vår region att befolkningen växer. Avgörande för var man bosätter sig är att det finns tillgång till arbete, bostäder och service. Därför pågår ett arbete inom bostadsbolaget KBAB för fler hyresbostäder. Detaljplaner och fördjupade översiktsplaner håller på att tas fram. Under året har ett trettiotal nya villor börjat byggas i kommunen.

Besöksnäringen är en näring som växer snabbt. Hos oss arbetar kommunen och Turistkompaniet med att utveckla en strategi för den växande näringen.
Att växa innebär också utmaningar. Krokom är den största barnkommunen norr om värmländska Hammarö, vilket är glädjande. Men det kräver förstås att vi kan erbjuda en bra förskola och skola. Samtidigt blir vi allt fler äldre, vilket också kräver ökade resurs-er. Men vi arbetar hela tiden för att kunna erbjuda kommunal service av hög kvalitet, vare sig det handlar om förskola, skola, vård eller omsorg. När intäkterna inte växer lika snabbt gäller det att prioritera och att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt.

Under hösten genomför vi en serie medborgardialoger. Vid dessa möten tar vi företrädare för kommunen del av vad våra medborgares förslag och synpunkter. De första dialogerna har haft temat förskola och skola. Senare under hösten blir temat föreningsliv och fritid. Varmt välkomna att vara med! Följ gärna också diskussionen på kommunens hemsida.

Klart är att en ny, modern återvinningscentral kommer att byggas i Änge. I Krokoms samhälle håller centrum på att få en ansiktslyftning och nya parkeringsplatser. Jag vill önska er alla runt om i kommunen en fin höst!

Uppdaterad 2017-10-11 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se