Translate site

Startsida Krokoms kommun

Svar på Ewy Sillströms debattinlägg den 23 maj

Ewy Sillström, vd för Jämtpuls AB, förklarar i en debattartikel publicerad i ÖP och LT den 23 maj varför hennes företag valde att inte skriva på det nya avtalet inom ramen för lagen om valfrihet i hemtjänsten (LOV). Hon ställer samtidigt en mängd frågor till oss i Krokoms kommun.

Jag vill börja med att beklaga att Ewy Sillström upplever att den här processen har gått till på ett bristfälligt sätt. Vi har haft samma villkor sedan vi införde LOV i Krokom hösten 2010 och under hösten 2015 inleddes arbetet med att se över befintligt avtal inför en eventuell förändring. Det finns flera anledningar till att avtalet har arbetats om, bland annat har kvalitetskraven preciserats tydligare och det är även tydligare beskrivet vilka krav som ställs, vad som ska följas upp och på vilket sätt utförarna förväntas redovisa hur kraven uppfylls.

Krokoms kommun har tidigare haft ett för generöst avtal. Kommunen har betalat för upp emot 30 dygns hemtjänst som inte utförts på grund av att hemtjänstkunderna har varit bortrest, inlagd på sjukhus eller har avlidit. I det nya avtalet betalar kommunen för två dagar ej utförd hemtjänst vid planerad frånvaro och för fem dagar vid oplanerad frånvaro. Det kan jämföras med Östersund som betalar enbart för två dagar vid all frånvaro eller med Gävle och flera andra kommuner som enbart betalar för den faktiska utförda tiden. Kommunen ansvarar för skattepengar och dessa ska användas på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt. Det nya avtalet ligger i linje med andra kommuner i landet men är fortfarande mer generöst än flera andra kommuner.

Ewy ställer ett stort antal frågor i debattartikeln och det skulle ta alltför stort utrymme att försöka besvara dem alla. Media är inte rätt plats att föra dialog på. Vi bjuder därför in till ett möte där alla frågetecken kan rätas ut.

Vi är glada för att flera företag har valt att fortsätta som hemtjänstutförare och att nya företag har visat intresse för Krokoms kommun. Vi välkomnar fler företag att lämna in sin ansökan till oss.

Anna Berkestedt-Jonsson, socialchef

Uppdaterad 2017-06-02 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »