Translate site

Startsida Krokoms kommun

Om nytt avtal för anställda inom Räddningstjänsten

Det nya avtalet har orsakat stort missnöjde bland deltidsbrandmän och många har sagt upp sig från sin tjänst. Konsekvensen blir en lägre bemanning och det i sin tur skapar oro bland kommuninvånare.

Krokoms kommun har fått många frågor och kommentarer kring detta framför allt i sociala medier. För att informationen ska nå fler har vi sammanställt inkomna frågor och svar här nedan.

Vad gör Krokoms kommun för att inte tappa deltidsbrandmän i och med det nya avtal som försämrar för deltidsbrandmännen i synnerhet?

Svar: Krokoms kommun har i samverkan med Östersund, Ragunda, Bräcke, Berg, Härjedalen och Strömsunds kommuner bildat ett Räddningstjänstförbund och i förbundets mandat och ansvar ligger att hantera bemanningen. Kommun har som delägare i förbundet regelbundna diskussioner, tillsammans med övriga ägarkommuner, med förbundsledningen om den uppkomna situationen för att tillsammans se om något kan göras.
Förbundschefen kommer också till kommunfullmäktige den 27 april. Kommunen får dock inte lägga sig i och förändra avtal som tecknats mellan arbetsmarknadens parter. Krokoms kommun har dock anslutit sig till den rekryteringsstrategi som tagits fram för att underlätta nyrekrytering

Enligt overifierade uppgifter kostar det mellan 150 000 - 180 000 kronor att utbilda en ny deltidsbrandman, stämmer det?

Svar: Vi har inga uppgifter på exakta kostnader.

Hur många deltidsbrandmän har sagt upp sig i Krokom på grund av det nya avtalet?

Svar: 10 personer i Krokom och 3 i Föllinge

Kommer Krokom att försöka skapa bättre lokala avtal för att förhindra uppsägningar och locka fler till yrket?

På många håll i landet framförs krav på lokala kollektivavtal som inte är förenliga med det centrala avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Det innebär att kommunen och Jämtlands räddningstjänstförbund har begränsade möjligheter till att förändra situationen genom ett lokalt avtal. Nedan redogörs för vilka möjligheter till lokala avvikelser som finns.

Följande kan lokala parter exempelvis inte träffa lokalt kollektivavtal om:

 • Beredskapsersättning
 • Ersättning vid larm
 • OB-ersättning vid tjänstgöring och beredskap
 • Förhöjd ersättning på sommaren (sommarberedskap)
 • Verksamhetstillägg

Följande kan lokala parter träffa lokalt kollektivavtal om:

 • Ersättning för ansvarig förman (§ 4 mom. 4) Kan exempelvis vara ersättning för ansvar som styrkeledare
 • Ersättning för säkerhetsvakt (§ 6)
 • Särskilt ansvar/arbetsuppgift (§7) Lokalt kollektivavtal kan träffas om ersättningar som tillfaller enskilda individer med ett särskilt ansvar eller en arbetsuppgift som inte ingår i arbetstagarens arbetsskyldighet.
  Exempel på ett särskilt ansvar eller en arbetsuppgift är platschef, ansvarig schemaläggare, IT-ansvarig och ansvarig för service av bilar

Kommer Krokoms kommun att godta lösningen av bemanningsfrågan som Ida Asp, ordförande för Jämtlands Räddningstjänstförbund, presenterade i ett nyhetsinslag i SVT den 20 april?

Svar: Förutsättningar för att bilda en gemensam organisation är att alla vinner på det jämfört med att utföra verksamheten själv. En del är medborgarnyttan för tjänsten i sig, en annan är den direkta kostnaden och en tredje är möjlighet att hitta rätt kompetens (det finns fler delar att ta hänsyn till men jag nöjer mig med att räkna upp dessa tre). Kostnadsfördelningsmodellen bygger på en mängd faktorer där bl a den del respektive kommun gick in i förbundet med (fordon, material, fastigheter mm) spelar in. Det spelar också in hur respektive kommuns geografi ser ut och vilka kostnader respektive kommun skulle haft om man haft en egen Räddningstjänst. Att enbart se på kostnad per capita speglar alltså inte hela sanningen, det finns fler aspekter att ta hänsyn till.

Just nu pågår dock en diskussion om förändrad kostnadsfördelningsmodell. Det återstår att se vad det leder till.

Hur ställer sig Krokoms kommun till de förslag på åtgärder som presenterats?

Svar: Kommunen har ännu inte tagit ställning till förslagen på åtgärder och de konsekvenser som beskrivs.

 

Jonas Törngren, kommundirektör

Uppdaterad 2017-04-21 av Thory Andersson
Kommentarer
 1. Pål Jonsson
  Denna information är vinklad.
  Förbundet kan med ekonomiskt stöd ifrån ägarkommunerna VISST skapa ett lokalt kollektivavtal.
  Jonas har rätt i att man INTE kan ändra det skrivna avtalet vad gäller ersättning för lön, OB & semesterersättningen.
  MEN, det går lägga till andra tillägg, som tex en ersättning för FYS, omkostnader för bil mm, som på så sätt kompenserar en deltidsbrandman för det dåliga RIB-17.

  Tycker kommunen ska tänka om, för att till slut inte behöva betala för en massa heltidsanställa för att ha en beredskap enligt LSO.
   
  2017-04-27
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se