Translate site

Startsida Krokoms kommun

Företagande ger växtkraft

Jonas Törngren, kommundirektör, skriver på temat näringsliv i Krokom idag nummer 3/2017.

Vad är det som får hjulen att snurra? Vad ger ett samhälle livskraft och framtidstro? Ja, sannolikt en mängd faktorer i en blandad mix men en av de viktigaste ingredienserna i denna cocktail är företagande. Utan företagande inga skatteintäkter och därmed inga resurser att bedriva kommunal service med. Utan företagande, inga jobb och därmed inga människor att förse med kommunal service. Utan företagande få eller inga innovationer och förverkligande av drömmar.

Jag tror att de flesta håller med om ovanstående även om man har olika åsikter kring hur företagande ska se ut och inom vilka branscher privata företag ska släppas in.

Det finns ett enormt regelverk kring företagande som inte är helt lätt för den enskilde medborgaren att reda ut, men står man i begrepp att starta eget företag så måste man ge sig in i snårskogen. Myndigheter och kommuner gör inte alltid livet enklare för den initiativrika uppfinnaren att flyga på egna vingar. Det är kontakter med skattemyndigheten, patent- och registreringsverket, kommunen, polisen, banken etc, etc. Inte minst kommunen utgör en viktig kugge för att ett företag ska kunna starta upp, allt från detaljplaner och bygglov till miljöprövningar och livsmedelsinspektioner.

Krokoms kommun, som är en renodlad småföretagarkommun, har tagit intryck av företagarnas frustration över att inte hitta rätt i kommunens alla vindlingar och genomgår för närvarande en utbildning som kort och gott heter; "Förenkla helt enkelt". Den syftar till att underlätta för våra företag genom att vi på ett bättre och snabbare sätt möter de behov som finns. Förhoppningsvis ger det resultat för vi behöver varje företag som väljer Krokoms kommun för att vi ska fortsätta vara livskraftiga i alla delar. Utbildningen genomförs för övrigt tillsammans med våra grannkommuner Åre och Östersund vilket ger stora möjligheter att samverka och ytterligare förenkla för företag som väljer flera vistelseorter.

Jag har i mina möten med kommunens företagare slagits över vilken enorm kompetens, kraft och vilja de besitter och ibland förundrats över hur de orkar. Här kan vi inom kommunen göra en insats och underlätta utan att för den skull göra avkall på vårt uppdrag som tillsynsmyndighet. Det ena utesluter inte det andra.

Jag tror på företagen i Krokoms kommun. De är en förutsättning för att hela kommunen ska kunna leva.

Uppdaterad 2017-10-11 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se