Translate site

Startsida Krokoms kommun

Budgeten för kommande år het fråga på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges aprilmöte präglades till stor del av budgeten för kommande år. Utöver det var det en späckad agenda med både tillbakablick och visioner.

Mariam Walai och Jakob Wickenberg föreslår kommunen att jobba för tätare bussturer mellan Ås och Östersund på kvällar och helger. Mariam och Jakob går i 8A på Ås skola.

Det blev en lång dag då april månads kommunfullmäktige avverkades på Torsta i Ås. Rambudgeten för 2018 med plan för 2019 och 2020 vållade en lång debatt innan beslutet fattades om att anta samverkanspartiernas förslag till budget. Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, sa att hon är stolt över det arbete som bedrivs runt om i kommunens verksamheter.

- Budgeten är ett mycket viktigt beslut, den anger riktningen för vår utveckling under kommande år. Kommunen står inför ett tufft ekonomiskt läge, men jag är övertygad om att vi klarar av det här på ett bra sätt, sa Maria Söderberg.

Fullmäktige gjorde även en tillbakablick på året som gick då årsredovisningen för 2016 presenterades. Kommunens resultat blev 3 mnkr vilket var 6,7 mnkr sämre än budgeterat för året. Ekonomichefen Björn Torbjörnsson ´konstaterar att kommunen för sextonde året gör ett plusresultat, även om det blev sämre än beräknat.

- Egentligen är vårt resultat för 2016 bättre än 3 mnkr, vi har flyttat över 8,7 mnkr till 2017 från fjolårets resultat. Med detta i beaktande så når vi vårt resultatkrav för 2016, sa Björn Torbjörnsson.

Det var flera medborgarförslag som behandlades under mötet och två av dem stod elever från Ås skola för. Först ut var Jakob Wickenberg och Mariam Walai från 8A som föreslog utökade bussturer kvällar och helger mellan Ås och Östersund. I förslaget fanns även tankar om att satsa på mer miljövänliga drivmedel för bussarna. Kommunfullmäktige svarar förslagsställarna att önskemålet om tätare turer finns med i den fortsatta dialogen med Länstrafiken och den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Det andra medborgarförslaget som elever från Ås skola stod bakom handlade om att kommunen bör göra vad den kan för att underlätta för att en affärslokal i Ås. Det var Isak Landén och Klara Roos som berättade för fullmäktige om sitt förslag. Fullmäktige svarade att kommunen ser positivt på tankarna kring en affärslokal i Ås, men att det allra första som krävs för att det ska bli verklighet är en företagare eller en förening som vill driva butiken.

Klara Roos och Isak Landén föreslår kommunfullmäktige att kommunen stöttar arbetet för att få till en affärslokal i Ås. Klara och Isak går i 8B på Ås skola.

Uppdaterad 2017-04-28 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se