Translate site

Startsida Krokoms kommun

Maria Söderbergs tal vid samefolkets dag 2013

Buerie biejjie jih Buerie båeteme! God dag och Välkommen!

Idag firar vi  Samernas Nationaldag, urbefolkningen som lever i Sapmi. Det firas över hela Sapmi, det betyder att det pågår firande och festligheter på olika platser i delar av fyra Nationalstater som Sapmi spänner sig över, det vill säga Norge, Finland, Ryssland och Sverige.

Att det blev just den 6 februari som skulle bli Samefolkets dag beslutades på Samerådets 15:e konferens i Åre 1992, och första firandet skedde 1993 i Jokkmokk i  samband med inledningen av FN:s internationella urbefolkningsår.

Anledningen till att det blev just den 6e  februari är för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim 1917 just det här datumet. Då samlades för första gången samer från norr till söder och över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor. Till mötet kom över hundra personer varav en stor del var kvinnor. Elsa Laula från Tärnaby är en initiativtagare till mötet, en kvinna som vi ser många avtryck av i den samiska organisationshistorien.

Den samiska flaggan är gemensam över hela Sapmi, den är formgiven av Astrid Båhl  från Troms i Norge, och antagen av Nordiska Samerådet 1986. (Nordiska samerådet är en paraplyorganisation för de samiska landsorganisationerna från respektive land, efter att Rysslands samer kunde börja organiserat sig heter rådet numera kort och gott Samerådet.)

Cirkeln i flaggan symbolerar både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna återkommer i den samiska traditionella dräkten i alla delar av Sapmi. Grönt står för växtligheten, naturen är livsavgörande för den samiska kulturens överlevnad, Blått står för vattnet, som är livselexir för allt liv på vår jord. Röd är elden och  färgen som visar värme och kärlek.  Gul är solen och mer oss alla människor och djur värme och liv.  Den runda ringen är också en symbol för andlighet som binder ihop de fyra elementen.

Samerna är inte bara ett urfolk, samerna har också en urkraft att klara av det mesta i samhället.

Miljöhot, rovdjurshot, renskötselproblem, problem med myndigheter om land och vatten och inte minst de fördomar och åsikter från folk som tror sig veta hur det är att vara same, eller som har synpunkter på hur man ska vara som same, för att smälta in.

Jag tänker till exempel på artikelserien i Östersunds-Posten härom veckan  om samer och renskötseln och vilken stor  okunskap och  även ett näthat som brett ut sig. Mot samerna och samernas sätt att leva. Hur går vi alla vidare med att sprida kunskap och information om vad som är sant och inte falskt i samernas liv?

Jag har inte alla svar, men att fira samernas nationaldag, måste ändå ses som en viktig markering från samhällets sida att det är fint att vara same, något att vara stolt över. Den som är stolt vågar och vill vara den man är och vågar och vill också möta andra med respekt.  Men nationaldagen ska också hjälpa oss som inte är samer att lära mer och lyssna mer.

Som en naturlig del av att vi i Krokom tillhör Sapmi så är vi också förvaltningskommun för samiska. Det är ett uppdrag som innebär att kommunen förutom att erbjuda grundläggande basservice på samiska språk också har ett ansvar att främja och utveckla samiska språk. (Lagen)

Det är ett hedersamt och ansvarsfullt uppdrag.

 Kommunfullmäktige antog en handlingsplan för arbetet i juni 2011. I den anges att det övergripande målet är att synliggöra samiska språk och kultur som en viktig del av kommunens verksamhet och historiska kulturarv. Att se det inspirerande och innovativa i den samiska kulturen, men också i det samiska vardagslivet i övrigt är en tillgång att få ta del av och att få möjlighet att lära sig något av. Lära  Av varandra. Den samiska kulturen utgör en tillgång som berikar Krokoms kommun.

Ett stort antal personer  och företag har  sin försörjning som en direkt följd av rennäringen och den samiska kulturen. Den samiska närvaron ser vi på som en resurs med goda utvecklingsmöjligheter, vilket i sin tur har betydelse för vår kommuns attraktionskraft och möjligheten att skapa  nya arbetstillfällen. Det är av värde för Krokoms kommun att främja och utveckla det samiska språket och det samiska näringarna. Arbetet  för att bli en bra förvaltningskommun sker i nära samarbete med samerna själva genom den Samrådsgrupp som vi har bildat. De tillsammans med Kommunstyrelsen lägger de ut ramarna för vilka steg som är viktiga att ta när det gäller att synliggöra och att främja språk och kultur. Det handlar om allt från att kunna erbjuda barn och äldre omsorg på sitt modersmål till att ge information på samiska på vår webbsida, och kunna hantera ärenden både muntligt och skriftligt på samiska här i huset. Det finns två förskolor i vår kommun där samiska talas dagligen.

Krokom har rönt uppmärksamhet nationellt för det goda arbete som görs inom ramen för förvaltningskommun.

Men det handlar också om att uppmärksamma en dag som denna och göra dagen till en högtid.

Nationalsången i Sapmi heter Sami soga lavloe, texten är skriven av Isak Saba (1875-1921). Han var också den första same som valdes in i Norska Stortinget. Jag läser ett par verser ur Samiska nationalsången på Svenska ,  har ges en beskrivning av landet Sapmi  , en beskrivning som också gäller vår kommun, för vi är ju en del av Sapmi;

Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta:  Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar,  bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen, bäckar brusa, skogar susa, tvärbrant stupa stålgrå uddar strävande mot stormigt hav.

Frosten härjar här om vintern, yrsnön vräks av vilda vindar,  ändock älskar sameätten denna jord av allt sitt hjärta: Månens ljus en färdman fägnar, flygga norrskensflammor fladdra, klövknäpp, rengrymt hörs bland snåren, ut på insjön, över slätten, slamrar släden vägen fram.

Lahkoe biejjine Sapmi!! Lyckönskningar på Nationaldagen Sapmi!

Uppdaterad 2013-03-14 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se