Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kommunstyrelsens kallelse 22 mars 2017

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 22 mars kl 8.30 i Trångsvikens bygdegård.

Kallelse och ärendelistaPDF

Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Godkännande/förändringar av föredragningslista

2. InformationerPDF

3. Fördjupad översiktsplan Åsbygden, utställningPDF

4. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglementePDF

5. Utökning av verksamhetsområdet för VA i Sånghusvallen, Byskogen och ÅsbackenPDF

6. Förfrågan om huvudmannaskap för efterbehandlingsåtgärder rörande föroreningar vid Hissmofors fd sulfitfabrikPDF

7. Årsredovisning 2016, Kommunstyrelsen som verksamhetsnämndPDF

8. Uppföljning av internkontrollplan för 2016PDF

9. Motion - sanering av kisaskaPDF

10. Motion - Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lönPDF

11. Motion - Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara vegetariskPDF

12. Medborgarförslag - Enprocentsregeln ska utökas att omfatta offentliga platser, ex rondeller, broar, gator och torgPDF

13. Medborgarförslag - Möjlighet att använda e-legitimation inom kommunens verksamheterPDF

14. Medborgarförslag - Gång/skidbro över E14(Brittsbo/Tysjöarna)PDF

15. Medfinansiering tågstopp Nälden, diskussion

16. Slutrapport - "Rätt till heltid, deltid en möjlighet"PDF

17. Remiss - Slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygd - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.PDF För att komma åt hela remissen, gå in på regeringen.se och sök där på SOU 2017:1

18. Revidering av E-strategiPDF

19. Upphandling av svenska för invandrare samt vård- och omsorgsutbildning gällande avtal från och med januari 2018PDF

20. Regler för ungdomsfesterPDF

21. MeddelandenPDF

22. DelegationsbeslutPDF

23. Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag och revisionsrapporterPDF

Uppdaterad 2017-03-17 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »