Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kommunfullmäktiges kallelse 27 april 2016

Krokoms kommunfullmätige sammanträder onsdag den 27 april 2016 i Trångsvikens bygdegård.

Välkommen som åhörare! Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Kl 13.00 ca hålls Allmänhetens frågestund.

KungörelsePDF

1. ÖppnandePDF

2. Allmänhetens frågestundPDF

3. Anmälan av motioner och medborgarförslagPDF

4. FrågorPDF

5. Dialog med revisorernaPDF

6. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Årsredovisning 2015, Krokomsbostäder ABPDF

7. Årsredovisning 2015, Krokoms kommunPDF ÅrsredovisningenPDF

8. Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning för 2015PDF

9. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Nytt reglemente för socialnämndenPDF

10. Revidering av ägardirektiv Jämtkraft ABPDF

11. Jämtlandsstråket, gemensamma målPDF

12. Försäljning av Svinhuset i Trättgärde, ÅsPDF

13. Arkivreglemente Krokoms kommunPDF

14. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Förslag till reviderad bolagsordning, Krokomsbostäder ABPDF

15. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Ägardirektiv, Krokomsbostäder ABPDF

16. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Nyproduktion Freja Etapp 2, investeringsbegäranPDF

17. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Försäljning av Slätten 1:60, FöllingePDF

18. Strategi för medborgardialogPDF

19. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Årsredovisning 2015 Jämtlands RäddningstjänstförbundPDF

20. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Årsredovisning för 2015 Jämtlands GymnasieförbundPDF

21. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindradePDF

22. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Motion - Slopad avgift för trygghetslarmPDF

23. Kommunstyrelsens förslag till beslut:PDF
Motion - De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska erbjudas arbete i kommunens regiPDF

24. ValärendenPDF

25. MeddelandenPDF

26 Avslutning

Ledamöter och ersättarePDF

Krokoms kommunfullmäktige direktsänds i Radio Krokom.

Krokoms kommunfullmäktige

Gunnar Hellström
Ordförande

Uppdaterad 2016-04-22 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »