Translate site

Startsida Krokoms kommun

Överförmyndarnämnd

Krokoms, Åre och Östersunds kommuner, har sedan 1 januari 2019 en gemensam Överförmyndarnämnd.

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare, två från Östersunds kommun och en vardera från Krokoms och Åres kommun.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Tillsynen förhindrar rättsförluster för de personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Det är främst Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

Uppdaterad 2019-02-05 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se