Translate site

Startsida Krokoms kommun

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Du som har kontakt med oss ska möta kunnig och vänlig personal som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Beskrivning av tjänsten

Bygg- och miljönämnden är ansvarig myndighet för den lokala tillsynen över miljö- och hälsoskydd. I tillsynen ingår att kontrollera så att miljön eller omgivningen inte utsätts för föroreningar, kemikalier, buller och annat som medför en negativ påverkan. Det handlar inte bara om människans hälsa, utan naturen har ett skyddsvärde i sig! Tillsyn bedrivs inom bland annat verksamheter som förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, bensinstationer, sågverk, skjutbanor, motorbanor, industrier med mera. Tillsynsuppdraget omfattar även att kontrollera att lagefterlevnad.

Vad vi kan lova

  • Beslut inom 10 arbetsdagar, vid anmälan om installation om värmepump.
  • Beslut inom 20 arbetsdagar, vid anmälan enligt 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för hygienlokal, bassängbad och undervisningslokal.
  • Beslut inom 6 veckor, vid anmälan enligt 21 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 9 kap 6 § Miljöbalken.
  • Inspektionsrapport ska vara verksamheten tillhanda inom 10 arbetsdagar efter avslutad inspektion, om inte annat överenskommes.
  • Informationen från oss är tydlig och klar när det gäller lagstiftning och andra villkor som gäller för prövningen av din ansökan eller anmälan.
  • Bygg- och miljöavdelningen har få och specialiserade miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Med anledning av detta kan det under perioder med lägre bemanning än normalt vara svårt att uppfylla servicegarantierna. Om vi inte kan uppfylla servicegarantierna på grund av semester, sjukdom eller annan bortavaro ska besked om detta lämnas snarast.

Vad förväntar vi oss av dig

  • Anmälnings- och ansökningshandlingar är komplett ifyllda och att eventuella ritningar är fackmannamässigt utförda.
  • De uppgifter och handlingar som behövs för ärendet lämnas till oss.
  • Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och meddelade beslut.

Vart vänder du dig när det inte fungerar

Vi är angelägna om att du kontaktar oss om något inte fungerar eller om vi inte lever upp till vad vi lovar. Du kan lämna dina synpunkter hos Krokoms kommun genom att kontakta oss.

Du kan nå oss via Kundtjänst 0640-161 00 e-post krokoms.kommun@krokom.se

Här kan du lämna skriftliga synpunkter på verksamheten eller på våra tjänsterlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2014-06-03 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se