Translate site

Startsida Krokoms kommun

Klagomålshantering för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola,grundsärskola samt pedagogisk omsorg

Du som har kontakt med oss skall möta kunnig och vänlig personal som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. Vi arbetar för att ge våra kommuninvånare en god service och hålla en hög kvalitet på våra tjänster.

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller pedagogisk omsorg vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Beskrivning av tjänsten

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något ska du i första hand framföra det till pedagog/mentor i verksamheten.

Om pedagogen/mentorn och du inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår ska du vända dig till förskolechef/rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål via en blankett som är avsedd för ändamålet. Blanketten hittar du under utbildning och barnomsorg/klagomål, klicka här.

Den ifyllda blanketten skickas via e-post till barn-utbildning@krokom.se eller per post till:

Barn- och utbildningsavdelningen
Krokoms kommun
835 80 Krokom

Vad vi kan lova

Barn- och utbildningsavdelningen vidarebefordrar klagomålet till berörd förskolechef/rektor. Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen.

Inom tio arbetsdagar skall förskolechef/rektor ge skriftligt svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig skriftligen orsaken till fördröjningen.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till barn- och utbildningsnämnden om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Vad förväntar vi oss av dig

Att du tar tillvara på din möjlighet till inflytande och samråd som erbjuds i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola samt pedagogisk omsorg.

Vart vänder du dig när det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar. Du kan lämna klagomål hos kommunen om du anser att din begäran inte hanterats på ett bra eller korrekt sätt.

Dina synpunkter diarieförs och behandlas som inkommen allmän handling.

Du kan nå oss via
Kundtjänst
0640-161 00
e-post krokoms.kommun@krokom.se

Här kan du lämna skriftliga synpunkter på verksamheten eller på våra tjänster.länk till annan webbplats

Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats på kommunal nivå vänder du dig till Skolinspektionen.

http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/länk till annan webbplats

Uppdaterad 2014-06-03 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se