Translate site

Startsida Krokoms kommun

Allmän handling

Du som har kontakt med oss skall möta kunnig och vänlig personal som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. Vi arbetar för att ge våra kommuninvånare en god service och hålla en hög kvalitet på våra tjänster.

Beskrivning av tjänsten

En allmän handling som får lämnas ut, ska tillhandahållas den som begär det, så att handlingen kan "läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas".

Önskas kopior är nio sidor avgiftsfria, därefter kostar den tionde kopian 50 kr och varje extra kopia därutöver 2 kr.

Myndigheten är skyldig att ställa tillgängliga tekniska hjälpmedel till förfogande om det är nödvändigt för att sökanden ska kunna tillgodogöra sig innehållet i handlingen.

En handling ska utlämnas genast eller så snart det är möjligt.

Vad vi kan lova

I vissa fall kan tjänstegarantin av olika skäl inte hållas som t.ex. med hänvisning till gällande sekretesslagar. Du ska i så fall informeras om detta så snart som möjligt och också få en förklaring till varför tjänstegarantin inte kan hållas.

Vad förväntar vi oss av dig

Att din begäran om utlämnandet av handling görs på ett tydligt sätt så att uppdraget inte kan misstolkas.

Vart vänder du dig när det inte fungerar

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar, eller om vi inte lever upp till vad vi lovar. Du kan lämna klagomål hos kommunen om du anser att din begäran inte hanterats på ett bra eller korrekt sätt.

Dina synpunkter diarieförs och behandlas som inkommen allmän handling.

Du kan nå oss via
Kundtjänst
0640-161 00
e-post krokoms.kommun@krokom.se

Här kan du lämna skriftliga synpunkter på verksamheten eller på våra tjänsterlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2014-06-03 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se