Translate site

Startsida Krokoms kommun

Medborgarundersökning

Krokoms kommun genomförde under våren 2012 en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån.

Undersökningen består av en postenkät som försöker besvara tre frågeställningar:

  • Hur bedömer medborgarna Krokoms kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index)
  • Vad tycker medborgarna i Krokoms kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Vad tycker medborgarna i Krokoms kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index)

Totalt genomförde 52 andra kommuner samma undersökning under 2012 vilket innebär att det finns goda möjligheter att jämföra Krokoms resultat med andra kommuners.

Undersökningen ger svar på vad tusen slumpmässigt utvalda Krokomsbor mellan 18 och 84 år tycker i en rad olika frågor, och försöker också ge en fingervisning om vilka av dessa områden som är viktigast för den totala upplevelsen för de olika områdena. 57% besvarande enkäten.

Mer information om undersökningen och resultaten för övriga deltagande kommuner finns på www.medborgarundersokning.scb.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2015-10-30 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se