Translate site

Startsida Krokoms kommun

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden (ÖFN) ska tillsätta, stödja och kontrollera godemän, förvaltare och förmyndare.

Krokoms kommun har en överförmyndarnämnd med ordförande och två ledamöter samt ersättare. Överförmyndarnämndens expedition är lokaliserad till servicekontoret i Föllinge.

ÖFN har genom förändringarna i föräldrabalken den 1 juli 1995 fått ett ökat ansvarsområde. Förordnande, registrering och entledigande sköts nu också av ÖFN med komplettering från Tingsrätten samt utfärdande av så kallade Förvaltarskapsfrihetsbevis.

Uppdaterad 2017-06-28 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »