Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kommunens organisation

Kommunen är uppdelad i nämnder, förvaltningar och bolag.

Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska ge. Nämnderna fattar beslut inom sina specialområden och om hur budgeten ska fördelas inom deras verksamhetsområde.

Förvaltningarna utför kommunens tjänster utifrån uppdrag från nämnderna. De hjälper också nämnder och styrelser att utreda och planera.

Krokoms kommuns organisationsbild Revision Kommunfullmäktige Överförmyndarnämnd Krokomsbostäder AB Jämtlands Räddningstjänstförbund Jämtlands Gymnasieförbund Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöavdelning Kommunledningsförvaltning Valnämnd
Uppdaterad 2018-08-09 av Ulla Eriksson
Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se