Translate site

Startsida Krokoms kommun

Fonder förvaltade av Krokoms kommun

Sociala samfonden

Kontaktperson: Sociala avdelningen, Berit Edlund, 0640-162 98.
Vem kan söka? Person som är mantalsskriven i Krokoms kommun med behov av särskild insats men som saknar ekonomiska förutsättningar.
Ansökan: Senast 31 mars till fondstyrelsen för beslut.
Länk till ansökningsblankettPDF. Blanketten skickas till Krokoms kommun, Fondstyrelsen sociala, 835 80 Krokom.

Evald och Anna Paulssons fond

Kontaktperson: Sociala avdelningen, Berit Edlund, 0640-162 98.
Ändamål: Till hjälp och uppmuntran åt person med handikapp, bosatt i Föllinge församling som saknar ekonomiska förutsättningar.
Ansökan: Senast 31 mars. Fondstyrelsen beslutar.
Länk till ansökningsblankettPDF. Blanketten skickas till Krokoms kommun, Fondstyrelsen sociala, 835 80 Krokom.

Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond

Kontaktperson: Fondstyrelseledamot Åke Nordenberg, 063-305 51.
Ändamål: "För lindrande af sjukdom och nöd och som bidrag till öfvrigt i ekonomiskt hänseende mindre väl lottade personer inom Ås socken".
Beslutande: Särskild fondstyrelse beslutar.

Sigrid och Gustaf F Boströms minnesfond

Kontaktperson: Fondstyrelsens ordförande Märit Lundberg, Trusta,
tfn 063-341 38. 
Ändamål: Främja åtgärder för äldre inom Aspås församling. Åtgärderna skall vara sådana som inte är en kommunal angelägenhet att sköta. Utdelning: En gång per år efter beslut av särskild fondstyrelse.

Skolsamfonden

Kontaktperson: Barn- och utbildningsavdelningen, Karin Jonsson,
tfn 070-574 06 09.
Vem kan söka? Grundskoleelever inom kommunen, som belöning eller uppmuntran.
Ansökan: Senast 15 april. Förslag från skolledningen inom resp enhet. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar.

Bröderna Grelssons Jordbruksfond

Kontaktperson: Fondstyrelseledamot Rolf Lilja, Kougsta,
tfn 0640-421 09.
Ändamål/vem kan söka? Till studier bland yrkesverksamma jordbrukare i Alsen och till stipendier bland yrkesverksamma yngre jordbrukare i Alsen.
Ansökan/beslutande: Ansökan senast 15 april. Stipendier till max två personer per år. Stipendiater utses efter ansökan eller på rekommendation. Särskild fondstyrelse beslutar.

Syskonen Erikssons i Lundsjön donationsfond

Kontaktperson: Ordförande i fondstyrelsen Leif Jonsson, Aspås,
070-348 58 23.
Ändamål: Förvaltning av medel och fastighet i Aspås.
Beslutande: Särskild fondstyrelse beslutar om hur avkastningen till underhåll av fastigheten m m ska användas.

Gullan och Eric Hemmingssons stiftelse

Kontaktperson: Fondstyrelseledamot Maria Söderberg,
tfn 0640-161 00.
Ändamål: Inköp av konst av "erkända jämtländska konstnärer" för Blomstergårdens prydande. Beslutande: Stiftelsestyrelse beslutar.

Uppdaterad 2018-02-07 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se