Translate site

Startsida Krokoms kommun

Folkhälsa

En god folkhälsa handlar i mycket om att skapa förutsättningar för goda och likvärdiga livsvillkor för hela befolkningen. Om livsvillkoren försämras för vissa grupper försämras folkhälsan. Det kan exempelvis gälla skillnader bland dem som är födda utomlands jämfört med födda i Sverige, mellan män och kvinnor, de som har arbete och de som är arbetslösa över lång tid alternativt har olika utbildningsbakgrund.

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan.

Folkhälsoarbete kan påverkas av politiska beslut, men folkhälsan påverkas ytterst av vår egen livsstil och under vilka levnadsförhållanden vi väljer att leva. Det vi inte kan påverka är ålder, kön och arv. Samhället strävar efter att möjliggöra för individen att göra hälsosamma val.

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i samhället är en god hälsa på lika villkor.

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från följande 11 målområden:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomisk och social trygghet
 3. Trygga och goda uppväxtvillkor
 4. Ökat hälsa i arbetslivet
 5. Sunda och säkra miljöer och produkter
 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Gott skydd mot smittspridning
 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 9. Ökad fysisk aktivitet
 10. Goda matvanor och säkra livsmedel
 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information. Länk finns under Läs mer här till höger.


Folkhälsopolicy 2011-2015, Jämtlands län

Jämtlands län har en egen folkhälsopolicy sedan 2011.

Planen utgår från de 11 nationella målen och är framtagen för att inspirera, stödja och vägleda till en god, jämlik och jämställd hälsa.

På Regionförbundet Jämtlands läns hemsida finns mer information. Länk finns under Läs mer här till höger.

Uppdaterad 2019-03-05 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se