Translate site

Startsida Krokoms kommun

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige hur kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens målområden.

Årsredovisningen beskriver hur väl kommunen har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat. Årsredovisningen ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet. Lagen om kommunal redovisning reglerar vad en årsredovisning ska innehålla.

Årsredovisning 2016 – samverkanspartierna kommenterar:

Krokoms kommuns årsredovisning visar hur våra gemensamma skattemedel har använts under 2016, hur mål inom verksamheterna uppfyllts. Verksamheten i kommunen är mycket omfattande och berör alla oss som lever och verkar här.
Krokoms kommun leds av samverkanspartierna; Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Samverkanspartiernas mål är att stärka och utveckla alla delar av Krokoms kommun. Tillsammans bygger vi en hållbar, företagsam och växande kommun. Under 2016 ökade invånarantalet åter, nu är vi 14845 innevånare i kommunen. Vår målsättning är att invånarantalet ska öka till 16000 innevånare 2030.

För 2016 redovisar Krokoms kommun ett överskott om cirka 3 mnkr, ett mycket lägre resultat än budgeterat. Det låga resultatet beror dels på högre kostnader inom verksamheterna än budgeterat, men också på att vi i bokslutet valt att flytta en del av 2016 års intäkter till 2017. De medel vi överför är överskott av statsbidraget för flyktingmottagande och det statsbidrag för bostadsbyggande som kommunen sökte och erhöll i slutet av året. Sammanlagt överförs 12–14 mnkr till 2017.

Läs hela kommentaren

Årsredovisningen i korthet

Varje år gör vi en populärversion, dvs en förenklad variant av årsredovisningen. Här får du information om hur kommunen har använt skattepengarna under året. Vi ger också en tillbakablick över året som har gått genom att presentera några av höjdpunkterna.

Ladda ner dokumentet under rubriken Läs mer till höger alternativt bläddra i filen här nedanför. Viktigt att veta är att du behöver gratisprogrammet Flash för att kunna bläddra. Klicka här för att ladda ner Flash.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa årsredovisningen för 2015 i korthet:

Uppdaterad 2017-05-05 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »