Translate site

Startsida Krokoms kommun

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige hur kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens målområden.

Årsredovisningen beskriver hur väl kommunen har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat. Årsredovisningen ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet. Lagen om kommunal redovisning reglerar vad en årsredovisning ska innehålla.

Årsredovisning 2017 – samverkanspartierna kommenterar:

Årsredovisningen visar hur våra gemensamma skattemedel har använts under 2017 och hur målen inom verksamheterna har uppfyllts. Vidare redovisas större händelser i kommunen.

Krokoms kommun redovisar återigen ett positivt ekonomiskt resultat på 1,1 miljon kronor. I det ryms dels högre kostnader inom verksamheterna än budgeterat, dels att vi i bokslutet valt att tidigarelägga avskrivningar för de bostadspaviljonger som hyrdes in för att klara mottagandet under den stora flyktingströmmen åren 2015–17. Paviljongerna töms och återlämnas successivt under 2018.

Kommunens befolkning fortsätter att växa. Vid årsskiftet 2017–18 var invånarantalet i kommunen 14 925. Trots befolkningsökning och goda ekonomiska tider, som ger större skatteintäkter, står hela kommunsektorn inför stora utmaningar. De demografiska förändringarna ställer krav på utbyggd och förändrad äldreomsorg. Samtidigt har Krokoms kommun en glädjande hög andel barn och skolungdomar, vilket ställer krav på mer barnomsorg och fler lärare.

Läs hela kommentaren

Årsredovisningen i korthet

Varje år gör vi en populärversion, dvs en förenklad variant av årsredovisningen. Här får du information om hur kommunen har använt skattepengarna under året. Vi ger också en tillbakablick över året som har gått genom att presentera några av höjdpunkterna.

Ladda ner dokumentet under rubriken Läs mer till höger alternativt bläddra i filen här nedanför. Viktigt att veta är att du behöver gratisprogrammet Flash för att kunna bläddra. Klicka här för att ladda ner Flash.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa årsredovisningen för 2016 i korthet:

Uppdaterad 2018-06-08 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se