Translate site

Startsida Krokoms kommun
Man med fiskespö

Fakta om kommunen

I Krokoms kommun finns livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare.

Krokom är en jakt- och fiskekommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme.

Vi har ett gynnsamt läge
Den fortsatta utbyggnaden av bostäder vid Sånghusvallen i Ås och Sandnäsets sjöstad i Dvärsätt, liksom företagens vilja att satsa vid Åsbackens industri- och handelsområde, visar att Krokoms kommun har ett gynnsamt läge inför kommande år.

– och kommunen växer!
I vår kommun finns idag ungefär 14 500 människor som bor och verkar. Kommunen växer befolkningsmässigt och har ett attraktivt läge för bostadsbyggande. Utvecklingen i Ås och Dvärsätt fortsätter med både kommunala och privata medel. Möjligheterna till kvalité i boende, företagsamhet, utbildning, vård, omsorg arbete och fritid är mycket goda i vår kommun.

Många projekt pågår
Under tre år har ett intensivt arbete för att få ett enklare gränssamarbete i Hotagenområdet genomförts inom Interregprojektet Mittskandinaviskt Regionprojekt. Deltagande kommuner är Lierne, Röyrvik i Norge samt Frostviken i Strömsunds kommun. Från och med 2012 tar projektet ny fart under namnet Gränsprojekt Vaajma och har beviljats medel för tre år framåt.

Föllinge med omnejd kan se att allaktivitetshallen byggs upp mitt i samhället och hallen invigdes på nationaldagen den 6 juni 2009. EU-projektmedel till ett projekt för stärkt attraktionskraft i Föllinge, kallat "Fria Föllinge", har givit ytterligare möjligheter till utveckling i hallen och bygden. Projektet avslutades den 31 mars 2010.

Arbetsmarknadsprojektet Navigator, främst för ungdomar, invandrare och personer som står långt från arbetsmarknaden har också beviljats EU-medel. Projektet avslutades den 30 april 2011 och övergick därefter i ordinarie verksamhet.

Näringslivsinsatser i forskning och utveckling i företagsinnovationer, Peak Innovation, i samverkan med Mittuniversitetet, Östersunds och Åre kommuner, har också beviljats Vinnova-medel.

Välkommen till Krokoms kommun!

Uppdaterad 2017-05-09 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Krokom i korthet


Karta över kommunen
PDF

 

Organisationsnummer: 212000-2478

Antal invånare: 14 843 (31 dec 2016)

Utveckling från 2003: +560

Skattesats: 22:52

Yta: 6 155 kvkm

Invånare per kvkm: 2

Antal företag: ca 700

Antal föreningar: ca 320

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se