Translate site

Startsida Krokoms kommun

Dokumentation från Krokom

Medborgardialogen rullar vidare. Krokom var platsen för det tredje mötet av fyra med tema förskola och skola. Det fjärde och sista mötet hålls i Ås onsdag den 20 september.

Utgångspunkten för mötet var den tillväxt- och utvecklingsstrategi som Krokoms kommun har tagit fram. Siktet är inställt på år 2030 och den stora utmaningen är att få bukt med gapet mellan intäkter och kostnader som prognoserna varnar för.

Prognosen har sin utgångspunkt i en långsiktig finansiell analys som PwC har gjort på uppdrag av Krokoms kommun. Analysen visar att vi behöver hitta nya och bättre lösningar för att kunna möta de behov som finns. Dialogmötena utgår ifrån två frågeställningar och vi redovisar kortfattat här nedanför det som sades under respektive fråga.

Frågeställningarna som låg till grund för gruppdiskussionerna var Hur skapas en levande och hållbar bygd? och Vad är en bra skola/förskola med utgångspunkt i aspekterna närhet, utemiljö, material, storlek, pedagogik etc.

Det var fem medborgare, åtta politiker och tre tjänstemän som resonerade tillsammans kring de utmaningar vi ser och här nedanför redovisar vi resultatet av diskussionerna i punktform.

Med utgångspunkt i kommunens framtida utmaningar, hur skapar vi en levande och hållbar bygd tillsammans?

 • Bra att det gick att påverka Bygg och miljö med bygglov på åkermark.
 • Skola och förskola väldigt viktigt. Viktigt att barnen får bra minnen av sin skola. Det gör att man vill flytta tillbaka.
 • Viktigt med bra arbetsplatser för lärare.
 • Viktigt med bra lärare där det råder ordning och reda och disciplin finns.
 • Skolan ska vara trygg och säker.
 • Det ska finnas bra skolgårdar/stimulerande utemiljöer.
 • Viktigt med kollektivtrafik dvs att inte behöva vara beroende av bil.
 • Betalar gärna 1 krona mer i skatt för att kunna ha barnen på samma ort som man bor.
 • Bygg gärna med lite töjmån på förskolor och skolor, det kan skapa inflyttning då man vet att det finns plats.
 • Satsa på badhus.

Vad är en bra förskola/skola?

 • Svårt att svara på vad som är nära, men små barn ska inte behöva vara ute på vägarna och åka.
 • Det ska finnas respekt för lärarna
 • Bra lärare som har pondus viktigare än utbildade som inte har det.
 • Ok att pendla till högstadiet.
 • Svårt att sätta gränsen på vad som är en liten skola. Närheten viktig.
 • Viktigt att IT används i utbildningen, men inte som verktyg att spela på.
 • Viktigt att ligga i framkant när det gäller IT-utvecklingen, tex wifi
 • Mobiler ska inte finnas på skolan skapar bara kränkningar/mobbning.
 • Viktigt att det finns forum för dialog.
 • Bra utemiljö: säkerhet, trafiksäkerhet, gynna fysisk aktivitet för både pojkar och flickor, viktigt med tillräckligt stora ytor som gynnar spontanlek.

Möte nummer två hölls i Föllinge torsdagen den 7 september. Det var ganska få deltagare på mötet men det blev bra diskussioner kring det två frågeställningarna. Med anledning av att det var så få deltagare på mötet i Föllinge resonerade gruppen en del kring hur informationen har gått ut. Trots att alla kanaler har använts, hemsida, sociala medier, annonser och affischer på berörda orter, blev det en liten grupp i Föllinge. Här behöver kommunen fundera ytterligare på hur vi kan nå ut bättre.

Uppdaterad 2017-09-20 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se