Translate site

Startsida Krokoms kommun

Dokumentation från Ås

Det fjärde och sista mötet i serien av medborgardialogmöten om förskola och skola hölls i Ås onsdag den 20 september.

Utgångspunkten för mötet var den tillväxt- och utvecklingsstrategi som Krokoms kommun har tagit fram. Siktet är inställt på år 2030 och den stora utmaningen är att få bukt med gapet mellan intäkter och kostnader som prognoserna varnar för.

Prognosen har sin utgångspunkt i en långsiktig finansiell analys som PwC har gjort på uppdrag av Krokoms kommun. Analysen visar att vi behöver hitta nya och bättre lösningar för att kunna möta de behov som finns. Dialogmötena utgår ifrån två frågeställningar och vi redovisar kortfattat här nedanför det som sades under respektive fråga.

Frågeställningarna som låg  till grund för gruppdiskussionen var Hur skapas en levande och hållbar bygd? och Vad är en bra skola/förskola med utgångspunkt i aspekterna närhet, utemiljö, material, storlek, pedagogik etc.

I mötet deltog fyra politiker, fyra tjänstemän och tre medborgare och det fördes en öppen dialog utan direkt utgångspunkt i de två frågeställningarna. Här nedan kan du ta del av det som diskuterades. 

Frågor och svar

Hur kommer det att se ut med utomhusytor i Sånghusvallen?
- Det finns en yta mellan dagvattenmagasinet och kommungränsen som skulle kunna användas för något som är av intresse för medborgarna. Vad kan föreningar göra?

Hur långt har ni kommit i planering av äldreboende i Ås?
- Inte speciellt långt. En arkitekt har gjort en skiss med ett trygghetsboende vid Jämtkraftshallen.

Hur tänker man organisera förskoleklass inför hösten?
- Ett organisationsarbete som sker av rektorer utifrån behov och förutsättningar i området.

Varför har inte kommunen logopedtjänst inom elevhälsan?
- Det har inte kunnat prioriteras i förhållande till övriga behov.

Hur ser det ut med vaktmästarfunktioner? Viktigt att ha koll så att fastigheterna ska hålla!
- Det finns två funktioner dels fastighetsvaktmästare som sköter allt runt fastigheten sen är det verksamhetsvaktmästare som sköter det som är kopplat till verksamheten.

Kommentarer

  • När det byggs nya skolor och förskolor byggs det inte med extra ytor för att skapa utrymme till att växa. Vilket medför att moduler sätts upp!
  • Skulle inte sålt de tomter som var närmast skolan för att kunna vara strategisk i eventuell utbyggnad av skola.
  • Idag bussas elever till de olika övningsämnena där delar av bussåkandet tas av rasten, behöver inte barnen använda rasten att stimuleras till fysisk rörelse?
  • Förstår att man måste prioritera olika utifrån den budget som finns. Kanske är det oundvikligt att skatten behöver höjas.
  • Det behöver utvecklas mer kring IT för våra barn och elever.

 

Uppdaterad 2017-09-21 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se