Translate site

Startsida Krokoms kommun

Dokumentation från Änge

Först ut av de fyra dialogmötena med tema skola och förskola var Änge. Mötet inleddes med att Maria Söderberg, C, berättade om de stora dragen i den tillväxt- och utvecklingsstrategi som Krokoms kommun har tagit fram.

Strategin tar sikte mot år 2030 och den visar att kostnaderna för våra verksamheter kommer att överstiga intäkterna med stor marginal om vi fortsätter att arbeta på samma sätt som idag.

Till grund för den här prognosen ligger en långsiktig finansiell analys som PwC har tagit fram på uppdrag av Krokoms kommun. Analysen visar att vi behöver hitta nya och bättre lösningar för att kunna möta de behov som finns. Dialogmötena utgår ifrån två frågeställningar och vi redovisar kortfattat här nedanför det som sades under respektive fråga.

Frågeställningar för mötet

Mötesledare var Sara Anselmby, kanslichef, och hon sa att det finns lite att fila på inför de kommande dialogmötena. Det visade sig att den första frågan var lite för otydlig, så inför kommande möten kommer frågorna att formuleras om något.

Frågorna som låg till grund för kvällens grupparbeten var Hur skapas en levande och hållbar bygd? och Vad är en bra skola/förskola med utgångspunkt i aspekterna närhet, utemiljö, material, storlek, pedagogik etc.

– Vi behöver förtydliga att båda frågorna har sin utgångspunkt i den stora utmaning vi står inför. Resurserna är begränsade och vi behöver fundera på vad vi kan avstå ifrån och vad som vi inte kan avstå ifrån, säger Sara Anselmby.

Det var sexton invånare, nio politiker och fyra tjänstemän från Krokoms kommun på mötet. Deltagarna delades in i fyra grupper. Här nedanför redovisar vi gruppernas redovisningar i punktform.

Hur skapas en levande och hållbar bygd?

 • Service i form av skola, barnomsorg, apotek, affär mm
 • Barnomsorg i hela kommunen
 • Satsa på marknadsföring av vår kommun
 • Hitta lösningar för att få ihop vardagspusslet
 • Skolan har en viktig roll, funkar skolan funkar det mesta
 • Satsningar i hela kommunen
 • Turismen är viktig, Offerdalsfjällen en tillgång
 • Goda pendlingsmöjligheter viktigt
 • Förändrad fördelningspolitik på riksplanet
 • Vi behöver en långsiktig strategi för var skolorna ska finnas i kommunen
 • Bostäder behövs, bankens ovilja till att låna ut till nybygge på vissa ställen försvårar

Vad är en bra skola/förskola?

 • Trivsel, trygghet, kontinuitet och kvalitet är viktigt
 • Alla måste ha samma förutsättningar att nå målen
 • Utemiljön ska vara stimulerande
 • Anpassade skollokaler utifrån antal elever – inte tråkiga
 • Kompetent personal, kunniga, engagerade och behöriga lärare
 • De som idag finns i skolan och inte är utbildade bör få möjlighet till studier
 • Vi ser gärna byskolor – men inte till vilket pris som helst
 • En bra skola/förskola har trygga barn
 • Närhet, tidsfaktorn är viktig
 • Skolvägen måste vara trygg
 • Engagerade föräldrar är välkommet
 • God personaltäthet
 • Vi vill ha många vuxna bland barnen, gärna pensionärer som en extra resurs
 • Tekniken ger möjligheter, distansundervisning?
 • Samarbeta med föräldrarna för en god utemiljö
 • Skolgården ska vara inbjudande för alla, även för åk 7–9
 • Bra mat, gärna närproducerat
Uppdaterad 2017-09-01 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se