Translate site

Startsida Krokoms kommun

Medborgardialog i Krokom

Demokrati är mer än att bara rösta vart fjärde år. Krokoms kommun har via sitt styrsystem tydligt visat sin ambition att utveckla kommunen i dialog med medborgaren.

Medborgardialog handlar om att se medborgarnas kunskaper som en tillgång för att forma framtidens kommun. Det handlar om att använda flera olika metoder för att få kunskap om medborgarnas värderingar och att ge medborgarna kunskaper om kommunens ansvar, styrning och verksamhet.

Det handlar om att genom systematiska dialoger både stärka demokratin och öka effektiviteten. Att föra in medborgardialog som en del i styrprocessen i kommunen innebär inte att den ersätter det representativa systemet. Syftet är snarare att stödja det genom ökad transparens och kunskap om systemet. Därmed utvecklas ett samspel mellan de som styr och de som blir styrda.

Medborgarens aktiva deltagande stärker demokratin och gör skillnad för alla deltagare. Under Läs mer här till höger kan du ta del av Krokoms Strategi för medborgardialog.

Aktuell medborgardialog hösten 2017

Under hösten 2017 kommer vi att anordna dialogmöten runt om i kommunen där vi vill diskutera den utmaning som Krokom och många av Sveriges kommuner står inför. Vi tror att många av er som bor i kommunen har goda idéer och förslag på nya lösningar som vi kan ha stor nytta av. Läs mer under rubriken Hjälp oss att klara utmaningen i vänsterspalten.

Tidplan för tema förskola och skola

Höstens möten kommer att ha två teman: förskola och skola samt förenings- och fritidsliv. Först ut är förskola och skola och vi kommer att ha möten på följande platser:

Ort

Datum och tid

Plats

Offerdal

31 augusti 18.30-21.00

Matsalen, Änge skola

Föllinge

7 september 18.30-21.00

Knutpunkten, aulan

Krokom     

14 september 18.30-21.00

Cafeterian, Magneten

Ås

20 september 18.30-21.00

Matsalen, Ås skola


Dialogmötena om förenings- och fritidsliv kommer att hållas i början av januari 2018.
Vi återkommer med information om tid och plats för dessa möten.


Uppdaterad 2017-10-31 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se