Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Satsning på viktiga yrkesgrupper på svårrekryterade platser

handslag

Krokoms kommun har tagit ett stort steg för att lättare kunna rekrytera inom omsorg och skola på platser där det är svårt att hitta arbetskraft. Satsningen sker i form av ett lönetillägg för vissa yrkesgrupper.

Genom en nyligen genomförd löneöversyn har kommunen infört ett lönetillägg på 3000 kronor/månad vid heltid för vissa yrkesgrupper på vissa platser. Det här är ett sätt att behålla och locka till sig personal inom geografiska områden där det under en längre tid har varit svårt att bemanna.

Yrkesgrupper och platser som berörs

Inom omsorgen är det de särskilda boendena och hemtjänsten i Föllinge och Offerdal som är föremål för satsningen.
– Detta är så bra för att stärka våra arbetsmarknadsområden i Offerdal och Föllinge så vi kan rekrytera den viktiga omsorgspersonalen, säger Gunnel Persson Westin,(S), Socialnämndens ordförande.
De yrkesgrupper som berörs där undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
– Vi har under lång tid arbetat med olika åtgärder för att säkra personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Detta är en åtgärd för att bli en attraktivare arbetsgivare i Offerdal och Föllinge. Vi kommer att utvärdera om åtgärden ger önskad effekt, säger Anna Berkestedt Jonsson, förvaltningschef på Socialförvaltningen.

Inom barn och utbildning är det legitimerade lärare fritidshem som får tillägget.
– Det betyder så mycket för kompetensförsörjningen i hela vår kommun, säger Jannike Hillding,(M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

De arbetsplatser som är utpekade är följande:
Laxsjö, Cederberg (Föllinge), Vikebo (Rötviken), Landön, Kaxås och Hov (Alsen).
– Vi välkomnar detta. Genom tillägget har vi möjlighet att bli ännu attraktivare när vi ska rekrytera. Det viktigaste för oss är eleverna och möjligheten att kunna erbjuda dem en god undervisning, säger Jan Colm, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.
Lönetillägget till respektive medarbetare beslutas för max 3 år.

Nya rutinen ska utvärderas årligen

Den nya rutinen utvärderas löpande och gäller fram till 31 mars 2024, då kommunen vid den årliga löneöversynen tar ställning till att eventuellt förlänga eller ändra rutinen och vilka som kan omfattas av ett lönetillägg.

För mer information:

Jan Colm: 0640-161 75
Anna Berkestedt Jonsson: 0640-162 90
Gunnel Persson Westin(S): 0640-163 70
Jannike Hillding(M): 070-32 75 999

Meny