Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Klart var nya förskolan i Kaxås ska byggas

Vy över en by

Majoritetspartierna har idag beslutat att förskolan i Kaxås kommer att byggas på nuvarande hockeyplanen. Om ingenting oförutsett händer kommer den nya förskolan öppna inför hösten 2024 – helt enligt tidplan.

I stället för hockeyplanen som försvinner på grund av bygget kommer ytan ovanför skolan hårdgöras med grus samt omges av ett staket eller stängsel.

Eleverna kommer att få en ny yta att utöva samma aktiviteter som på den gamla hockeyrinken, säger Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

För mer information:
Carl-Johan Winblad, M, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 076 101 70 54

Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070 327 59 99

Meny