Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Länsstyrelsen upphäver tre bygglov i Önsjöområdet

Maple leaves at the side of the forest road.

Länsstyrelsen går på försvarsmaktens linje och upphäver tre bygglov i Önsjöområdet. 2021 söktes bygglov på de aktuella fastigheterna och samtliga beviljades.

De sökande har under handläggningen informerats om svårigheterna att kunna få igenom byggloven, då marken är av riksintresse för för­svars­makten som har och har haft verksamhet i området. Trots det beslutade ändå bygg- och miljönämnden att bevilja byggloven.

– Vi ville såklart få det prövat, eftersom vi inte höll med om att det skulle påverka, säger Hans Åsling (C), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Försvarsmakten motsatte sig
I sitt remissvar motsatte sig försvarsmakten som hävdade riksintresset och överklagade bygglovet. Beskedet från länsstyrelsen är att samtliga tre bygglov upphävs.

Möjlighet att överklaga
Vad som nu återstår att se är om någon av de inblandade överklagar länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

– De berörda har ju möjlighet precis som oss att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. Vi har ännu inte bestämt om vi går vidare, säger Hans Åsling.


För mer information:
Hans Åsling, ordförande bygg- och miljönämnden
Telefon: 070 521 78 80

Meny