Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Det går bra för Krokom-mer än fördubbling ekonomiskt

Kaffemugg mot vintrigt landskap

Krokoms kommun ser ut att göra ett historiskt år ekonomiskt och plussar 48 miljoner för helåret 2022, vilket är mer än en fördubbling jämfört med budget enligt senaste prognoserna.

– Det är riktigt bra, extra glädjande är att verksamheterna ser ut att klara budget. Det har stor betydelse för hur vi ska kunna hantera kommande års ekonomiska svårigheter. Som alla vet kan 2023 bli väldigt besvärligt med ökade kostnaderna för el, drivmedel och livsmedel, säger kommundirektör Jonas Törngren.

De ljusa siffrorna kan skönjas i prognoserna för 2022.
En budgetavvikelse alltså med 28 miljoner plus, där det är skatteintäkter som står för den stora posten.
- Det ökade antalet invånare spelar roll för ekonomin och för möjligheten att bemanna våra verksamheter. Krokoms kommun är en attraktiv kommun som många vill komma till och det behovet ska vi möta, säger Jonas Törngren.

Förutom skatteintäkterna, visar prognosen också att verksamheterna ger överskott tillsammans med kommunens lönebudget 2022.

För mer information:
Kommundirektör
Jonas Törngren
Telefon: Kontaktinfo: 070-324 49 14

Meny