Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ekonomiskt bistånd retroaktivt till barnfamiljer

Två flickor som går på en liten stig.

Den som sökt och beviljats ekonomiskt bistånd under juli och augusti, och som har rätt till tilläggsbidraget som gäller från den 1 juli kommer att få biståndet korrigerat och motsvarande summa av tilläggsbidraget utbetalt retroaktivt.

- Ja, eftersom vi inte hann med beslutet att inte räkna med tilläggsbidraget vid prövning innan sommarsemestrarna rättar vi nu till det, säger Ylva Karlsson, enhetschef på Socialförvaltningen i Krokom.

Socialnämnden i Krokom har idag därför beslutat att tilläggsbidraget inte ska räknas in som inkomst för de som ansöker om ekonomiskt bistånd.

- Det ska ju vara en förstärkning av en familjs ekonomi, i dessa tider när mat, drivmedel och annat blivit dyrare. Det är bra att vi rättar till detta, säger nämndsordförande Andreas Karlsson (C).

Tilläggsbidraget gäller barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Det är beslutat av regeringen tidigare i år.
De får då motsvarande en förstärkning med 25 procent av nuvarande bostadsbidrag utbetalt automatiskt från Försäkringskassan.
Utbetalning sker från 1 juli och året ut.

Kontakt:

Enhetschef Ylva Karlsson: 0640-162 77

Nämndordförande Andreas Karlsson(C): 072 5497604

Meny