Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Företagarträffar ska bidra till bättre företagsklimat

Fem personer runt et tbord

Under våren bjuder Krokoms kommun in till företagarträffar för att lyssna till företagens vardag, utmaningar och behov samt diskutera hur Krokoms kommun kan förbättra förutsättningar för företagande och utveckling.

Representanter för Krokoms kommun har alltid gjort företagsbesök och träffat före­tagare. Det som är nytt nu är att samla företag från samma geografiska område till en större träff för att förbättra förutsättningar för samverkan och nätverkande. Tanken är att det ska ge ett mervärde till företagen som får träffa andra företag samt ge bra inspel till kommunen.

Björn Hammarberg, näringslivsutskottets ordförande, säger att välmående företag är grunden till levande, attraktiva bygder och en välmående kommun.

– Vi behöver därför prata med företagarna om vad som är angeläget för dem. Ett bra samarbete mellan kommunen och företagen är viktigt för att få ett så bra resultat som möjligt både när det gäller utveckling av platsen och företagsklimatet, säger Björn Hammarberg.

Den första träffen genomförs den 21 februari klockan 18–20
i Caféet på Föllinge allaktivitetshall.

Krokoms kommun hoppas att träffarna ska synliggöra företagen, vilka behov och utmaningar de har samt vilka frågor som är viktigast i respektive område. En del frågor kan företagen driva själva och i andra frågor kan ett samarbete med kommunen vara en framgångsfaktor. Både tjänstemän och politiker kommer delta vid träffarna. Anna-Carin Svedén, näringslivschef i Krokoms kommun, poängterar att företagen är oerhört viktiga för kommunen.

– Vi vill vara en attraktiv kommun som bedriver god välfärd och välkomnar nya invånare. För att lyckas krävs att företagen i kommunen mår bra och har goda förutsättningar, säger Anna-Carin Svedén.

Under våren besöker Krokoms kommun också:

  • 16 mars: Hotagsbygden, Häggblomman,
  • 5 april: Offerdalsbygden, Almåsa Wärdshus,
  • 4 maj: Ås/Krokom/Aspås/Rödön, Krokoms Wärdshus,
  • 24 maj: Kluk/Alsen/Trångsviken/Näskott, Matverkstan i Nälden.

Vid träffarna deltar från kommunen:

  • Karin Jonsson, Kommunstyrelsen ordf.
  • Björn Hammarberg, Näringslivsutskottets ordf.
  • Maria Jacobsson, Oppositionsråd
  • Jonas Törngren, Kommunchef
  • Håkan Åsberg, Näringslivsrådgivare
  • Gunilla Gisslén, Näringslivsrådgivare

 

För mer information:
Björn Hammarberg, Näringslivsutskottets ordförande 070-603 96 23
Gunilla Gisslén, Näringslivsrådgivare Krokoms kommun, 0640-163 96

Meny