Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ökad satsning på unga och äldre

Svenska sedlar med en ny svensk ett tusen kronor sedel med porträtt av Dag Hammarsköljd.

Socialnämnden i Krokoms kommun växlar upp de insatser som riktar sig mot barn och unga samt äldre.

Socialnämnden i Krokoms kommun beslutade igår, måndagen den 18 oktober, om en extra satsning med 2 miljoner kronor till kommunens Individ- och familjeomsorg för att stärka arbetet kring barn och unga. Satsningen innefattar både utveckling av nya arbetsmetoder och förbättrad uppföljning av verksamheten. En del i satsningen är att få fler unga i arbete eller studier.

– Vi ser att orosanmälningarna ökar och behöver vidta åtgärder snabbt för att skydda barn och unga, säger Andreas Karlsson, socialnämndens ordförande, C.

Som en del i insatserna ingår ökat stöd till unga vuxna utan sysselsättning. I dag är ett femtiotal ungdomar i åldern 16–24 år utan sysselsättning, det vill säga varken i arbete eller studier

– Att stötta dessa ungdomar till att ta nya steg i livet är oerhört viktigt. Tidiga insatser i denna grupp kan göra väsentlig skillnad för hela livet för dem, fortsätter Andreas Karlsson.

Även för kommunens äldre görs satsningar. Coronapandemin är inte över och det kommer att behövas extra resurser även fortsatt för att värna de som är i behov av hemtjänst och särskilt boende.

– Vi vill se denna satsning som en del i ett större arbete för att förbättra folkhälsan för alla i kommunen, säger Andreas Karlsson.

För mer information:
Andreas Karlsson, ordförande i socialnämnden
Telefon: 0640 163 70

Meny