Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nu är det klart - det blir en ny skola i Nälden

Tre flickor skrattar tillsammans

Idag har kommunstyrelsen fattat beslut om att ge klartecken till att inleda förberedelserna för en ny skola i Nälden.
- Nälden är ett tillväxtområde och det händer mycket där just nu. Därför känns det väldigt bra att vi kan påbörja arbetet med en ny skola, säger kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, C.

Den nuvarande skolan i Nälden har blivit för trång. Under de senaste tio åren har antalet barn ökat från 85 till ungefär 185 och prognosen pekar mot ännu fler barn i området. Karin Jonsson berättar att den nya skolan kommer att bli större än den nuvarande.

- Vi vill ju inte riskera att växa ur skolan så därför har vi satt ett högre elevantal jämfört med vad vi har idag. Det är ett angenämt bekymmer att vår befolkning ökar stadigt och jag är tacksam för att vi kan anpassa skolor och förskolor för den tillväxt som sker i vår kommun, säger Karin Jonsson.

Olof Wallgren, C, är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och han berättar att det är väldigt svårt att säga när den nya skolan kommer stå färdig.

- Det är ju en del som behöver göras innan själva bygget kommer igång. Vi får nog räkna med ett par års arbete med upphandling och projektering innan själva bygget kan komma igång, säger Olof Wallgren.

För Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är beslutet om den nya skolan efterlängtat. En viktig del i förberedelsearbetet är att planera för hur verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt under byggtiden. Jannike berättar att en förstudie har påbörjats och den ska redovisas i slutet av september.

- Under tiden den nya skolan byggs ska vi se till att det fungerar bra för våra elever och lärare i provisoriska lokaler. Jag ser fram emot att bygget av den nya skolan kommer igång, det är ju först då det börjar kännas verkligt, avslutar Jannike Hillding.

För mer information:
Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0640 161 08, 070 286 21 38

Olof Wallgren, C, ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 070 308 97 38

Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070 327 59 99

Meny