Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Idag tecknas avtal för nytt särskilt boende

Skiss på boende

En skiss från upphandlingsunderlaget på boendet.

Idag tecknades avtalet mellan Krokoms kommun och Förenade Care för det särskilda boende som företaget ska bygga och driva på uppdrag av kommunen.

- Det är en lättnad att veta att vi kommer att ha nya platser tillgängliga i särskilt boende för att möta de ökade behoven, säger socialnämndens ordförande Andreas Karlsson.

Det var Förenade Care som vann den objektsupphandling som Krokoms kommun genomförde under hösten 2020 och idag tecknades avtalet. Andreas Karlsson, C, ordförande i socialnämnden, berättar att det har varit ett stort intresse för projektet från olika omsorgsutförare och att han är glad över att så många utförare har visat intresse för att etablera verksamhet i kommunen.

- Nu ser vi fram mot det första spadtaget! Målsättningen är att bygget av det nya boendet ska inledas under våren 2021 med planerad inflyttning våren 2023, säger Andreas Karlsson, C, ordförande i socialnämnden.

Anbudssvaren utvärderades både på pris och kvalité utifrån ett flertal kriterier: omvårdnad, inomhusmiljö och trygghet, meningsfull tillvaro och delaktighet samt fastighetens och utemiljöns utformning. Dessutom utvärderades gestaltning av fastighet och vårdideologi genom en muntlig anbudspresentation. Anbudssvaren utvärderades utifrån de boendes perspektiv, det vill säga utifrån de tänkta individerna som kommer att vårdas och bo på det särskilda boendet. Andreas Karlsson berättar att Förenade Cares beskrivning av vårdideologin var en faktor som gjorde att de fick höga poäng i utvärderingen.

- Förenade Care utmärkte sig särskilt genom att ha det bästa parboendet samt flera olika möjligheter till övernattningsrum för anhöriga. Sedan kommer det nog att bli trivsamt för de boende med en takterrass med uppvärmt växthus och sinnenas trädgård också, säger Andreas Karlsson.

Med vid avtalstecknandet var Madeleine Lundström, VD, samt Mia Palmé, marknads­direktör, från Förenade Care och från Krokom var det kommunstyrelsens vice ordförande Björn Hammarberg, M, och kommundirektör Jonas Törngren. Björn Hammarberg säger att han är glad att kunna välkomna Förenade Care som en ny aktör i Krokoms kommun.

- Det är generellt viktigt att vi får in nya aktörer som hjälper till att lösa vår uppgift och att det här nu är klart känns därför väldigt bra, säger Björn Hammarberg.

Representanterna från Förenade Care är glada över att avtalet är underskrivet och att arbetet med det nya boendet nu kan påbörjas.

- Vi tackar för förtroendet och ser fram emot samarbetet med Krokoms kommun. Det är modigt av en så förhållandevis liten kommun att göra en så stor satsning. Det visar på en kommun i framkant som tillsammans med privata leverantörer vill få Krokom att utvecklas in i framtiden, säger Madeleine Lundström som signerade avtalet för Förenade Cares räkning.

För mer information:
Andreas Karlsson, C, ordförande i socialnämnden
Telefon: 0640 163 70

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny