Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Möjlighet för Krokoms företag och invånare
när ny marknadsplats ska utvecklas

Kollegor samtalar

Det ska bli enklare att leva och driva företag på landsbygden. Det är målet med EU-projektet dRural som ska utveckla en digital marknadsplats för både offentlig service och alla typer av kommersiella tjänster. Projektet genomförs i fyra europeiska regioner, varv Jämtland Härjedalen och specifikt Krokoms kommun är en.

- Det här är en fantastisk chans för Krokoms kommun. Företagen får ett nytt verktyg för att bli synliga och göra fler affärer samtidigt som servicen till invånarna ska förbättras. Tillsammans med ett kommersiellt utbud kommer plattformen också erbjuda distansoberoende tjänster inom hälso- och sjukvård och energisektorn, säger Jonas Törngren, kommundirektör Krokoms kommun.

Projektet ska pågå under 2021–2024 med en total budget på ca 150 miljoner kronor, varav 19,7 miljoner kronor är avsatta för länet. För företag i Krokoms kommun finns det avsatta medel för finansiering av produkt- och tjänsteutveckling i den nya plattformen.

- Som företagare i Krokom kan det här vara en möjlighet att utveckla och digitalisera sin verksamhet och nå nya kundgrupper. Det är inte tänkt att marknadsplatsen enbart ska vara köp- och sälj utan här ska vi utveckla nya saker - kanske nya transporttjänster, samåkning, co-working eller annat som underlättar livet på landsbygden, säger Anna-Carin Svedén, näringslivschef Krokoms kommun.

Möjligheten för företag att söka finansiering kommer öppnas upp under 2023. Men företag som är intresserade kommer få chans att vara delaktiga innan dess.

- Det är en ny modell för att göra affärer och utveckla tjänster på landsbygden som ska utarbetas. Företagens kunskaper, erfarenheter och idéer är viktiga och företag kommer bjudas in till olika typer av workshops och möten, säger Anna-Carin Svedén.

Flera regionala aktörer deltar i projektet för att skapa en så bred helhetslösning som möjligt. Region Jämtland Härjedalen är projektägare och förutom Krokoms kommun deltar även Jämtkraft, Peak Innovation, Torsta AB samt Mittuniversitetet.

Utöver Sveriges deltagande i dRural kommer plattformen att testas i Kroatien, Spanien och Nederländerna. Alla utsedda parter och europeiska länder har olika former av utmaningar för boende och företag i gles- och landsbygd.

För mer information:

Jonas Törngren, kommundirektör, Krokoms kommun 070 24 49 14

Li Zakrisson, projektledare Region Jämtland Härjedalen 072 244 26 36

Meny