Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Satsning på äldre via aktivitetsstöd

en äldre och en yngre kvinna samtalar utomhus i vintermiljö

Krokoms kommun inför ett aktivitetsstöd till de föreningar i kommunen som genomför hälsofrämjande aktiviteter för äldre. Det beslutade kommunstyrelsen vid sammanträdet den 18 februari.

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, är glad att styrelsen har fattat detta beslut.

- Att människor ska kunna bibehålla en god hälsa långt upp i åldrarna är något som vi från kommunens sida gärna vill bidra till och stötta. Det är en fråga om livskvalitet. Vi vill att man ska kunna leva aktivt så länge som möjligt, säger Karin Jonsson, C.

Det nyinrättade stödet är del i den särskilda satsning som kommunen gör under år 2021 och 2022 för att hitta arbetssätt och metoder som långsiktigt bidrar till en friskare äldre befolkning.

Erika Andersson Jonsson är kultur- och fritidssamordnare och hon berättar att det nya aktivitetsstödet kommer kunna sökas hos kommunens fritidsenhet.

- Vi kommer lägga ut information om aktivitetsstödet och hur man gör för att söka pengar inom kort på kommunens hemsida. Dessutom kommer vi skicka ut information till föreningslivet, säger Erika Andersson.

För mer information:

Erika Andersson Jonsson, kultur- och fritidssamordnare
Telefon: 0640 163 23

Meny