Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokom blir en Pep-kommun

ett barn och en ungdom sitter på ett renskinn på isen och pimplar

Som en av sex pilotkommuner i landet kommer Krokoms kommun under fyra år delta i Generation Peps utvecklingsarbete för barn och ungas hälsa. Det beslutade kommunstyrelsen vid sammanträdet den 18 februari.

Generation Pep, med Carolina Klüft som verksamhetsledare, har som vision att alla barn och unga i Sverige ska vilja och ha möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Sedan 2016 har man arbetat för att engagera hela samhället eftersom ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand. Samhällets alla sektorer behöver vara med, såväl lokala eldsjälar som företag och beslutsfattare.

Projektet ska utveckla sätt för kommuner att arbeta strategiskt och långsiktigt med folkhälsofrågan och då specifikt barn och ungas hälsa. Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande är förväntansfull inför det kommande arbetet.

- Jag är glad att vi har fattat detta beslut. Krokoms kommun är en barnrik kommun och barnen är vår framtid. Att bidra till att främja fysisk aktivitet och goda kostvanor och därmed en god hälsa känns både viktigt och meningsfullt, säger Karin Jonsson.

Fakta om Generation Pep
Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep. Generation Peps verksamhet möjliggörs av medgrundare och finansiärer, kunskapspartners som bidrar med kunskap inom sina respektive expertområden och supporting partners som arbetar och stöttar inom sina respektive expertområden.

I Generation Peps initiativkommitté deltar: Ylva Trolle Lagerros, läkare och docent vid institutionen för medicin, Karolinska institutet. Örjan Ekblom, docent och Med Dr. i fysiologi med inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet vid GIH. Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs Universitet. Oscar Boldt-Christmas, Senior partner McKinsey & Company med inriktning vård och hälsa

För mer information
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
Telefon: 0640 162 72 Länk till annan webbplats.

Meny