Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Storåbränna först ut som LIS-område

Fem personer studerar en karta

Karin Jonsson, Andreas Sundelin, Berne Brenje (Big River Camp), Hans Åsling och Örjan Andersson (Bygdegårdsföreningen) studerar kartan där det nya LIS-området är utmärkt.

Nu har Krokoms kommun fått sitt första LIS-område. Det är Storåbränna som är först ut och i och med det här beslutet blir det enklare att utveckla bygden i strandnära områden.

Tack vare ett effektivt internt samarbete mellan flera olika verksamheter inom organisationen har Krokoms kommun tagit fram sitt första LIS-område. Storåbränna har fått vara exempel för ett nytt sätt att jobba och det är Andreas Sundelin, byggnadsinspektör, som har lett arbetet. Han berättar att eftersom kommunens översiktsplan i nuvarande version inte pekar ut särskilda LIS-områden behövdes andra lösningar. Detta innebär att kommunen i det enskilda ärendet kan ange att det aktuella området är ett LIS-område, men kommunen måste då redovisa detta med samma mängd material och stöd som ett tematiskt tillägg till översiktsplan.

- Vid en utbildning för ett tag sedan snappade vi upp att det fanns en möjlighet att tillämpa LIS-skälen trots att det inte särskilt redovisats i översiktsplanen vilka områden det är som kan använda dessa. Nu har vi testat på ett ärende i Storåbränna och det visade sig vara lyckosamt, säger Andreas Sundelin.

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och genom att området i Storåbränna är utpekat skapas nya möjligheter att utveckla bygden. Inom ett LIS-område kan man enklare få en dispens från strandskyddet för nya byggnader och verksamheter än vad det är i ett område som inte utpekat.

- Beslutet gör att det nu blir enklare att hitta byggbara platser i Storåbränna inom det utpekade området. Det blir även enklare för företag att växa eller etablera sig i området då de också får fördel av LIS-området på samma sätt, säger Andreas Sundelin.

Tom Larsson är chef för bygg och miljöavdelningen och han berättar att Storåbränna har varit ett pilotprojekt för att pröva en idé till ett nytt arbetssätt som han och kollegorna tror är bra för kommunen och som de hoppas kunna använda i fler byar.

- På längre sikt bör tydligare ställningstaganden kopplat till strandskyddet föras in i översiktsplanen. Vi är glada över att ha ett nytt tillvägagångssätt som vi kan arbeta vidare med som både kompenserar för avsaknaden av utpekade LIS-områden redan här och nu och som på sikt också kan ge underlag för översyn av översiktsplanen, säger Tom Larsson.

För mer information:
Andreas Sundelin, byggnadsinspektör
Telefon: 0640 164 10

Tom Larsson, bygg- och miljöchef
Telefon: 0640 164 07

Meny